scrubee-zachranuje.jpg

Ako Scrubee® od Soaphoria zachraňuje včely

     Včela medonosná má pre prírodu, ale rovnako aj pre spoločnosť nevyčísliteľnú hodnotu. Toto zázračné stvorenie nepracuje pre seba, naopak, pracuje v prospech prírody a človeka. Len v EU živočíchy, vrátane včiel, opeľujú asi 80 percent z celého spektra plodín, 4000 odrôd zeleniny existuje len vďaka opeľovaniu včelami. Celé spektrum plodín vrátane jabĺk, citrusov, paradajok, mrkvy, tekvice, uhoriek či slnečníc závisí od opeľovacej činnosti včelami.


Ekonomická hodnota práce včiel na opeľovaní bola celosvetovo vyčíslená na 265 miliárd eur ročne. Teda skoro trikrát viac ako HDP celého Slovenska. Faktom je, že ak by sme zamedzili včelám prístup napríklad na jablone, ktoré budú opelené vetrom alebo iným druhom hmyzu, dostaneme len asi 1/7 úrody. Niektoré rastliny bez včiel nedokážu plodiť vôbec.
.

Rovnako, ako príroda, aj človek potrebuje včely a včely potrebujú dobrých ľudí, ktorých bude Scrubee postupne podporovať. Jedným z nich je aj Andrej Devera, včelár pôsobiaci na západe Slovenska. Na jeho projekt, o ktorom sa dočítate nižšie, môžete kúpou produktov Scrubee® prispieť aj vy.


Včelár Andrej Devera


Projekt:
Obnova včelnice "Stará hora"

Ciele projektu:

  • Rozvoj biodiverzity
  • Podpora lokálnych poľnohospodárov
  • Opeľovanie chránenej oblasti
  • Podpora divožijúcich opeľovačov
  • Boj proti suchám
  • +1 000 000 opeľovačov
  • Možnosť vyskúšať si včelárstvo pre verejnosť
  • 5 školských exkurzíí ročne
  • Vybudovanie edukačnej cesty o lokálnej prírode
  • Poskytnutie priestorov na realizáciu prednášok o včelárstve a výsadbe včelej pastvy

Neoddeliteľnou súčasťou obnovy včelnice je z pohľadu včelára Andreja Deveru aj výsadba nektárodajných a peľodajných rastlín. Nie preto, aby zvýšil výnos medu, na ten to bude mať zanedbateľný význam, ale aby zabezpečil pestrú potravu pre včely a tým podporil ich prirodzenú imunitu a vitalitu. V neposlednom rade by výsadba mala slúžiť ako zdroj potravy aj pre divé včely a ostatné opeľovače. V danej oblasti sa okrem iného jedná aj o vzácne druhy motýľov.

Zvýšenou ponukou potravy a rozmnožením nových včelích rodín sa zvýši potenciál opeľovacej činnosti, ktorá ma neoceniteľný prínos ako pre miestne poľnohospodárstvo (oblasť je intenzívne poľnohospodársky využívaná, 2533 ha iba v katastri obce, kde sú včely umiestnené) tak aj pre divú flóru Považského Inovca, kde sa stretávajú teplomilné a horské druhy.


V pohorí Považský Inovec sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 11 prírodných rezervácií, 13 prírodných pamiatok, 1 územie európskeho významu NATURA 2000 a 1 chránený areál.

Včely viazané na úle a konkrétne stanovisko dokážu celé toto územie obsiahnuť len čiastkovo, nakoľko opeľujú oblasť s polomerom cca 5 km, čo predstavuje niekoľko tisíc hektárov lesov a poľnohospodárskej pôdy. No divožijúce opeľovače, ktorým pomôžeme v reprodukcii ponukou pestrej stravy a vhodného miesta k reprodukcii (súčasťou bude “hmyzí hotel”), pomôžu obsiahnuť podstatne väčšie územie a zachovať týmto spôsobom biodiverzitu oblasti.

Ďalším opatrením bude zberné jazierko, ktoré bude v období sucha často trápiaceho túto lokalitu poskytovať prirodzené napájadlo pre hmyz a vtáctvo.


Zoznam cieľových druhov, ktoré projekt podporí, zahŕňa mimo iných:

motýle - Vidlochvost feniklový, Vidlochvost ovocný, rôzne druhy Babôčiek ale napr. aj Jasoň chochlačkový zaradený medzi druhy s európskym významom.

iné druhy hmyzu - Roháč obyčajný, Zlatoň skvostný, Zlatoň tmavý či Modlivka zelená


Prínos pre spoločnosť

Výsledkom obnovy  “Starej hory” bude ukážková včelnica otvorená pre verejnosť. Azda najdôležitejším poslaním projektu je vytvorenie priestoru pre praktickú výučbu priamo v prírode pre školy. Miesto, kde vaše deti “nakazíme” láskou k prírode. Miesto, kde sa dozvedia, prečo sú včely také fascinujúce a akú hodnotu má opeľovacia činnosť pre nás, ľudí, a pre prírodu. Zároveň by priestory včelnice, na ktorých sa vyskytujú aj divožijúce druhy (napr. jašterica zelená, užovka stromová), keďže je v bezprostrednom susedstve lesa, spolu s náučnými tabuľami mali poskytnúť aj možnosť spoznávať miestu faunu a flóru. Včelnica by po obnove mala poskytnúť kapacitu na zrealizovanie aspoň piatich školských exkurzií ročne.

Podľa včelára Andreja Deveru zachovanie biodiverzity a vzácnych druhov hmyzu, okrem významu pre prírodu znamená aj to, že aj ďalšia generácia bude mať možnosť pozorovať pestrofarebné motýle poletujúce na rozkvitnutých lúkach a ako sám hovorí, za všetku vynaloženú námahu to rozhodne stojí.