kozm-slovnicek1.jpg

 

Zapojte sa do doposiaľ najväčšej soaphoristickej súťaže, ktorá prebieha zároveň na Facebooku aj Instagrame a získajte tak možnosť vyhrať jeden zo siedmych* narodeninových balíčkov Soaphoria!

 

*Súťaž prebieha zároveň na Facebooku (soaphoria.eu a soaphoria.cz) a Instagrame (soaphoria.eu). Víťazi budú vyžrebovaní a vyhlásení nasledovne: 

- 2 balíčky poputujú súťažiacim, ktorí sa zapoja prostredníctvom SK verzie Facebooku Soaphorie (soaphoria.eu) 

- 2 balíčky získajú súťažiaci zapojení prostredníctvom CZ verzie Facebooku Soaphorie (soaphoria.cz) 

- 3 balíčky vyhrávajú súťažiaci zapojení prostredníctvom Instagramu (soaphoria.eu) 

 Zapojenie je možné prostredníctvom jedného alebo aj všetkých troch súťažných kanálov! :)