Panel uživatele

Citlivost kůže

Přidáno: 28.12.2016 14:15:53 Počet shlédnutí: 2574

28 Prosinec 2016

Citlivost kůže

Hned pod povrchem kůže se nacházejí senzory, které reagují na různorodé vnější podněty. Plocha kůže o velikosti 〖1cm〗^2obsahuje průměrně tisíc nervových zakončení různého typu, ale na špičkách prstů je jich více než tři tisíce. Prostřednictvím těchto kožních receptorů rozptýlených v různých hloubkách kůže fungují jako radar, které nepřetržitě monitorují a signalizují podněty z okolního prostředí. Umožňují nám rozpoznat kvalitu povrchu předmětů a jeho proporce, jako jeho velikost a tvar, konzistence i směr pohybu. V prvním období života jsou kůží a sliznicemi zprostředkované vjemy důležitější než všechny ostatní. Kojenci se seznamují s předměty prostřednictvím svých úst, kde je sliznice mimořádně citlivá. Receptory vysílají do mozku signály, jejichž přenos trvá asi jen setinu sekundy. Následně se informace rychle vyhodnotí, promítnou do příjemného nebo varovného pocitu a jako odpověď se vytvoří reakce. Takto kůže dokáže rozpoznat různé fyzikální podněty od nejjemnějšího doteku až po silný bolestivý tlak, reaguje na teplo, chlad a další vnější vlivy.

Hmatové receptory jsou v kůži rozmístěny nerovnoměrně. Nejvíce jsou zastoupeny na konečcích prstů. I z tohoto důvodu slepým lidem částečně nahrazují zrak. Receptory se nazývají podle vědců, kteří je poprvé popsali. Merkelovy disky uložené v dolní části pokožky nebo horní části škáry, zejména v oblastech bez vlasů či ochlupení reagují na nejjemnější dotek. Pokud je však dotek přátelský, rychle se adaptují. Hmatové receptory lehkého dotyku, tj. Meissenerova tělíska jsou uložena v horní části škáry. V kůži rukou je jich více než v kůži nohou a jejich počet narůstá směrem ke koncům prstů. Samozřejmě nejvíce jich je na bříškách prstů. Nacházejí se také na rtech, řasách, vnějších genitáliích, bradavkách a na šlépějích. Nervová tělíska čili Vater-Paciniho tělíska silného tlaku reagují na pocity hraničící s bolestí. Nacházejí se ve spodní části škáry nebo až v podkožním tukovém vazivu a zachycují hluboký tlak a vibrace. Přes kůži dávají signál mozku, že našemu organismu hrozí nebezpečí poškození. Podnětem pro tepelné pociťování je teplota vzduchu nebo předmětů, které se dotýkáme, a to v rozmezí od -12 °C do 45 °C. Uvedené extrémní teploty představují dolní a horní podnětový práh. Nižší a vyšší teploty pociťujeme jako bolest. Nervovými receptory pro pociťování chladu jsou Krauseova tělíska a pro teplo Ruffiniho tělíska. Při teplotě kolem -12 °C cítíme bolest z chladu, od 33 °C do 36 °C teplo a od 36 °C do 45 °C vedro. Nad touto hodnotou už nastupuje palčivá bolest.

Z kosmetického hlediska jsou významné i nervy sekreční, které řídí vylučování mazu mazových žláz a potu potních žláz, jako i nervy vyživovací, které řídí látkovou výměnu kůže. Cévohybné nervy stahují a roztahují krevní cévy.

Literatura:
HOJEROVÁ J., BOSKOVIČOVÁ E.: Kozmetika, zdravie, krása, Ako si vybrať kozmetiku – Plat4M Books, s.r.o. Bratislava 2015

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info