Panel uživatele

Historie stanovení faktoru ochrany proti UV záření (SPF)

Přidáno: 19.08.2018 11:26:43 Počet shlédnutí: 556

19 Srpen 2018

Historie stanovení faktoru ochrany proti UV záření (SPF)

Historie stanovení faktoru ochrany proti UV záření (SPF)

Kdy se začal faktor SPF měřit?

Historicky první známé studie, které stanovují základ pro faktor ochrany proti UV záření (SPF) nebo index ochrany (IP) začaly v 30. letech 20. století a byly publikovány v roce 1940 H. Blumem a spol. a v 50. letech R. Schulzem. Tyto studie a další jiné práce vedené vědeckými skupinami dospěly k historické definici koncepce minimální dávky erytému (MED) a SPF. Stanovily také první standardizovanou metodu určování a označování SPF, kterou vydala Správa potravin a léčiv (FDA) v USA v roce 1978. Následně v roce 1984 byla vydána norma DIN67501 Experimentelle In-vivo-Bewertung des Schutzes vor erythema ven äußeren Sonnenschutzmitteln für die menschliche Haut v Německu, která se uchytila zejména v Evropě. Tyto dvě normy se lišily hlavně vzhledem na použitý zdroj UV záření, resp. Xenonovou obloukovou lampu nebo přirozené sluneční světlo a rtuťovou lampu. Dále se lišily objemem aplikace ochranného výrobku na kůži 2,0 a 1,5 mg / cm2, což vedlo k určitým nesrovnalostem v naměřených ochranných faktorech.

Stanovení standardů měření SPF

Všechny vydané normy následně zachovaly zdroj umělého xenonu a objem aplikace ochranného výrobku 2,0 mg / cm2. Standardy podobné agentuře FDA vydala v roce 1986 Rada přidružení pro normalizaci v Austrálii (SAA) v roce 1986, která zahrnovala testování SPF i na odolnost vůči vodě. V roce 1991 ho zahrnulo také Japonské sdružení pro kosmetický průmysl (Japan Cosmetic Industry Association, JCIA).

Tyto metody byly revidovány v letech 1986, 1993, 1997 a 1998 (australský standard) a v roce 1999 (japonský standard). Jihoafrický úřad pro normy (SABS) prezentoval podobnou metodu v roce 1992, který byl revidován v roce 2002.

Nová verze normy FDA ("Předběžná verze Monografie") byla vydána v roce 1993. Implementace verze z roku 1999 ("Konečné znění Monografie") byla odložena na neurčito. Toto pozastavení má poskytnout čas na zavádění specifických metod testování a označování faktoru UVA. Normy Nového Zélandu se připojily k australské normě pro jejich společnou novou verzi (AS / NZS 2604: 1993) v roce 1993 a jejich revidovanou verzi z roku 1998.

Metody testování SPF

Evropská asociace pro kosmetické, toaletní a parfémové výrobky (COLIPA) ve své testovací metodě identifikace SPF z roku 1994 zavedla nové techniky pro charakterizaci a specifikaci emisního spektra UV zdroje a na kolorimetricky vybrané typy pleti. Současně byly navrženy dva standardní produkty s vysokým obsahem SPF, které zohledňují zvýšení hodnot SPF. Rakouský ÖNORM v roce 1998 a nová norma DIN z roku 1999 byly sladěny s metodou COLIPA 1994.
Později, Korea, Kolumbie a Mercosur (2002) přijaly metody odkazující na normy FDA nebo COLIPA. Čína zvažuje i přijetí normy SPF.

COLIPA, JCIA a CTFA-SA zahájila diskusi o harmonizaci metody měření SPF v roce 2000. Společná dohoda o mezinárodní metodě SPF Test byla dosažena v říjnu 2002.
V roce 2005 vyjádřila CTFA svůj zájem o společnou mezinárodní metodiku stanovení SPF s Colipa, JCIA a CTFA-SA. Tato aktualizovaná verze je výsledkem diskusí, které začaly v červnu 2005. Do ustanovení, které odrážejí a předkládají zkušenosti techniků a odborníků, byly zavedeny menší změny.

XOXO,
Rita

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info