Panel uživatele

Pružný elastin

Přidáno: 24.11.2016 09:22:37 Počet shlédnutí: 1231

24 Listopad 2016

Pružný elastin

Pružný elastin

Dermis (škára) je pojivová tkáň umístěná mezi epidermis a hypodermis. Obsahuje gel, ve kterém plavou fibroblasty, kolagenová i elastinová vlákna a další strukturální molekuly.

Elastin / řec .: elastos - pružný / je nažloutlá jedno vláknitá, hydrofobní bílkovina, která je součástí pojiva. Patří mezi skleroproteiny, které jsou ve vodě a chemikáliích nerozpustné. Tato bílkovina se nachází ve významném množství v extracelulárním matrixu kůže. Je produkována fibroblasty a složena ze sekvence přibližně 750 aminokyselin, která mu dodává vlastní tvar. Elastinová vlákna jsou méně početná než kolagenová, tvoří jen asi 5 až 10% celkového množství vazivových vláken škáry, avšak pro její funkčnost jsou nezbytná. Ve srovnání s kolagenem jsou pevné, ale mnohem pružnější. Tato bílkovina má schopnost roztahovat se a stahovat se. U mladého člověka snese protažení až o 50% původní délky a po ukončení působení tahu se vrátí do původního stavu. Takto elastinová vlákna dávají pružnost celé kůži a určují její tonus. Orientované jsou rovnoběžně s povrchem pokožky, ale jejich směrové rozložení je typické pro tu, kterou oblast povrchu těla. Rozhoduje o tom, v jakém směru se kůže rozpíná při naší mimice. I z tohoto důvodu jsou elastinová vlákna v nejhojnějším množství právě v pokožce obličeje. Značné množství elastinu se tvoří již v prenatálním stádiu a její vysokou koncentraci pozorujeme již před porodem nebo v raném postnatálním stádiu.

Elastin se syntetizuje na ribozomech, jako globulární tropoelastin. Na řetězci tropoelastinu se nacházejí dvě sekundární struktury, tj. majoritní (β-spirála) a minoritní (α-řetězec), které jsou vzájemně propojeny. Vazba mezi těmito vlákny nastává díky třem lyzinovým zbytkům. Lysin je oxidovaný lyzyloxidázou a vzniká allyzin. Následně allyzin bezprostředně reaguje s dalšími lyzinovými zbytky a touto reakcí dává vznik makromolekulární síti, která je pro elastin příznačná. Věkem vytvořená vlákna degenerují, hrubnou a zkracují se, spojení svalů se škárou se uvolňuje. Tyto nepříznivé procesy urychlují UV-A paprsky slunečního záření a solária, různé škodliviny a nedostatek vitamínu C. Ke štěpení elastinu dochází po aktivaci trypsinem. Za spolupůsobení gravitace některé části obličeje povadnou, vznikají vrásky a později převisy kůže, které se fixují do hlubších rýh. K nevratné deformaci elastinu dochází po překročení meze pružnosti.

Literatura:
KITTNAR, Otomar a kol. Lékařská fyziologie. Praha : Grada, 2011
MATOUŠ,Bohuslav.et al Základy lékařské chemie a biochemie . Praha, Galén 2010

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info