Panel uživatele

Stavba a růst vlasů

Přidáno: 19.01.2017 17:30:09 Počet shlédnutí: 3115

19 Leden 2017

Stavba a růst vlasů

Kutikula je šupinatá vnější vrstva vlasu. Tvoří přirozený obal vlasu, který ho chrání před vnějším poškozením. Při normální funkci mazové žlázy je tato vrstva na povrchu konzervována vyloučeným mazem. Proto vlas méně propouští vodu nebo vodné roztoky škodlivin. Kutikula je vrstevnatá blána, hrubá přibližně 0,35 mikrometru. Skládá se ze šupin, tj. z 5 až 10 souběžně a stříškovitě uspořádaných plochých odumřelých buněk, které na sebe těsně přiléhají. Tyto šupiny tvoří s osou vlasu ostrý úhel, asi 18 stupňů. Jedna šupina překrývá druhou asi do 1/7 délky. Při dostatečném zvětšení je vidět na povrchu vlasů volné buněčné lemy ve tvaru schůdků. Jednotlivé vrstvy kutikulárních šupin, které jsou navíc pokryty velmi jemnou membránou, epikutikulou, jsou spojeny zvláštním tmelem, který obsahuje bílkoviny a tuky.


Vlasový kortex / kůra / je vláknitá vrstva a tvoří vlastní vlasovou hmotu. Skládá se z podlouhlých protáhlých, neživých buněk, vytvořených vlákny keratinu. Jednotlivá vlákna keratinu tvoří nejnižší stavební jednotku, mikrofibrilu. Ty se kruhovitě seskupují, tvoří svazky a utvářejí další ohraničenou stavební jednotku, makrofibrilu. Tato svazková část kortexu kůry se nazývá ortocortex. Takto však není uspořádán celý vlasový kortex. V upravovaných vlasech se nachází i méně pravidelně uspořádaná část kortexu, která se nazývá paracortex. Ortocortex a paracortex se od sebe odlišují nejen fyzikálními, ale i chemickými vlastnostmi. Tvoří je rozdílné aminokyseliny a mají různou chemickou reaktivitu. Jednotlivé mikrofibrily jsou mezi sebou spojeny buněčnými membránami a mezibuněčným proteinovým tmelem. Toto stmelení vnitřních struktur vlasu výrazně zpevňuje jeho stavbu, a to jak z fyzikální, tak z chemické stránky. V kortexu se nacházejí shluky pigmentových zrn, které jsou viditelné jako tmavé ostrůvky mezi keratinovými fibrilami. Kortex je tedy i nositelem barevnosti vlasu.

Medula / dřeň / je centrální částí vlasu. Tuto část uprostřed vlasového stonku však nemají všechny typy vlasů. Dlouhé vlasy mají dřeň obvykle jen v kořínku, zato v chloupcích je vyvinuta velmi dobře. Průřez má nepravidelný hvězdicovitý a tvoří jej keratin jiného chemického složení, než má kortex. Keratin Medula má houbovitou strukturu s mnoha dutinkami a s vysokým obsahem lipidů.

Dřeňový kanálek u člověka zřejmě nemá význam na rozdíl od zvířat, u kterých je plně strukturovaný. V ostnech dikobraza přispívá ke stabilizaci, v srnčích chlupech slouží jako vzdušná komora při tepelné izolaci. Předpokládá se, že lesk vlasů není jen výsledek nepoškozené kutikuly, ale také na něj mají vliv kanálky. Nepravidelné uspořádání jeho buněk působí totiž na lom světla a dopadající světlo se mnohonásobně odráží.

Vlas se během života stále obnovuje a jeho cyklus růstu probíhá ve třech fázích.

Růstová / anagenní / fáze

Vlasy vyrůstají z papily, která je na dolním konci vlasového kořínku. Papila je spojena cévní smyčkou s krevním oběhem, která do ní přivádí výživné látky důležité pro růst, zejména aminokyseliny. Buňky se dělením posouvají pomalu nahoru a pozvolna rohovatí, keratinizují. Tato fáze trvá 5 až 7 let a nachází se v ní asi 86% vlasů hlavy.

Přechodná / katagenní / fáze

V papile se zastavuje zásobování vlasu živinami, což způsobuje zastavení buněčného dělení. Vlasový váček se ve spodní části zužuje a vlasová cibulka tloustne. V této fázi se nachází asi 1% vlasů a trvá jen 3 až 4 týdny.

Klidová / telogenní / fáze

Vlas se uvolní z papily a pomalu se posouvá směrem nahoru a zůstává v ústí mazové žlázy, dokud nevypadne. Během klidové fáze začíná v papile nová růstová fáze a cyklus růstu se může začít od začátku. Starý vlas vytlačuje dorůstající vlas, nebo starý vlas již vypadl při česání, při mytí. V této fázi se nachází 14% všech vlasů a trvá 3 až 4 měsíce.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info