Panel uživatele

Vlastní obnova pokožky

Přidáno: 30.08.2016 15:43:06 Počet shlédnutí: 3061

30 Srpen 2016

Vlastní obnova pokožky

Vlastní obnova pokožky, nebo jinými slovy buněčná cesta kůže, probíhá cyklicky. Přirozeným stárnutím se rychlost dělení výrazně zpomaluje ve zralém věku. U dětí probíhá každé dva týdny, u mladých za tři až čtyři týdny a ve stáří trvá až šest týdnů. Ze tří kožních vrstev se pokožka jako jediná neustále kompletně obnovuje, protože kdyby tomu tak nebylo, zakrátko po narození by se nám pokožka sedřela. Regenerace pokožky spočívá v plynulé tvorbě nových, biologicky živých keratinocytů a jejich změně na biologicky mrtvé korneocyty a jejich odlupování z povrchu kůže. Tento proces se uskutečňuje přes pět vrstev pokožky, kterými jsou bazální, trnitá, zrnitá, lesklá a rohovinová vrstva.

Bazální a trnitá vrstva se nazývají zárodečnou vrstvou pokožky. V bazální vrstvě začíná samotný děj. Vrstvu tvoří pouze jedna řada keratinocytů a v určitých intervalech se keratinocyt rozmnožuje mitózou, čili kontrolovaným dělením na dvě buňky. Podstatou tohoto složitého procesu je zdvojení jádra a ostatních funkčních složek buňky a jejich následné rozdělení. Za normálních okolností obě nově vzniklé dceřiné buňky jsou identické a mají stejnou genetickou výbavu jako mateřská buňka. První dceřiná buňka přebírá statickou funkci zaniklé mateřské buňky, zatímco druhá přebírá dynamickou funkci a putuje pokožkou, což způsobuje, že mladší a mladší nově vzniklé buňky dceřinou neustále odsouvají směrem k povrchu. Trnitou vrstvu tvoří čtyři až osm řad keratinocytů, a v nich pokračuje jejich dělení a spojování. Buňka si vytváří drobné trny, které je následně udržují těsně spojené. Mezibuněčné prostory vyplněné tkaninovým mokem, k nim přivádí výživné látky a odvádí odpadní produkty metabolismu. Téměř 85% ze všech mitóz se odehrává právě v této vrstvě, zbytek ve vrstvě bazální. Signál na kontrolované dělení dostává keratinocyt z vlastního jádra. Může však nastat i opačná situace. Pokud se z různých příčin v jádru buňky něco změní, např. v důsledku dlouhotrvajícího UV záření, změní se genetický kód. Řídící a kontrolní systém tak přestává fungovat. Buňka dostává nesprávný signál a začne se nekontrolovatelně množit. Z jedné buňky vznikají dvě dceřiné, které dědí změněný genetický kód. Jelikož při nepřetržitém odsouvání mladšími buňkami se zárodečné buňky vzdalují od zdroje živin, postupně mění své vlastnosti a tvar. Ve vrstvě zrnité jsou keratinocyty již značně zploštělé a tvoří pouze jednu řadu. Kde je pokožka hrubší 3 až 5 řad. Uvnitř keratinocytů se vytvářejí zrníčka keratohyalínu, který se podílí na průchodnosti lipidických látek přes kůži. Jádro buněk začíná degenerovat. V lesklé vrstvě pokračuje degradace jader buněk, keratohyalin se přeměňuje na keratin. Lesklá vrstva se nachází jen v tlustém typu kůže, v tenkém chybí. Nejvrchnější rohovinovou vrstvu pokožky tvoří buňky bez jádra, které jsou již silné, zploštělé a pospojované jako dlaždice. Jejím základem jsou neživé, vysušené korneocyty, vyplněné keratinem a uložené na sebe ve více vrstvách. Proces přeměny se nazývá keratinizace. Rohovatějícím vícevrstvým epitelem je pokryt celý povrch těla. Výjimkou jsou samozřejmě přirozené tělesné otvory, které jsou pokryty sliznicí. Počet řad rohoviny závisí na lokalizaci a vnějších vlivech. Tlustý typ pokožky tvoří cca 30 až 40 nebo i více řad šupinek korneocytů. Tenký typ pokožky tvoří průměrně 15 až 20 řad. V pleti je průměrně 4 až 8 řad a v okolí očí jen 2 až 3.

Zatímco ve spodní části rohoviny jsou korneocyty na sebe hustě natlačené a pospojované můstky, v horní části rohoviny jsou již nekompaktní a odstávají od povrchu. Pokožka se opotřebovaných buněk cyklicky zbavuje odlupováním i nevědomým odíráním. Každou minutu se v průměru vychlípí 30 tisíc buněk.

Literatura:
HOJEROVÁ J., BOSKOVIČOVÁ E.: Kozmetika, zdravie, krása, Ako si vybrať kozmetiku – Plat4M Books, s.r.o. Bratislava 2015

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info