ETICKÁ VÝROBA, ETICKÝ NÁKUP

ETICKÝ NÁKUP

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vznikají produkty, které nakupujete? Jaký je jejich příběh? Víte, odkud pocházejí potraviny, které denně konzumujete, nebo kde bylo vyrobeno vaše oblečení? Pátráte po původu svých kuchyňských potřeb, bytových doplňků či dokonce nábytku? Je pro vás důležité vědět, jakou cestu vaše kosmetika ujela, než se dostala k vám domů? Co všechno se vlastně skrývá za pojmem etický nákup? Etika jako taková je ve slovnících definována jako filozofická disciplína, která se zaměřuje na zkoumání morálky a jejích hodnot a principů, které ovlivňují naše rozhodování při výběru z více možností.

 
nice_picture.jpg

Nechceme vás však zahltit důležitě znějícími pojmy. Místo toho bychom vám chtěli přiblížit, co znamená etika pro nás a jak se tento soubor hodnot odráží v našem fungování, od principů a skutečností, které ne vždy máte možnost vidět, až po samotný etický nákup, kterého jste, v případě, že se rozhodnete pro produkty Soaphoria, přímým účastníkem. V posledních desetiletích se mnoho ze slovenských mladých lidí rozhoduje pro život v zahraničí a musíme přiznat, že samy jsme kdysi zvažovali tuto možnost. Jak už to však bývá, člověk míní, život mění a takto začal i náš příběh. Právě v této době jsme si začali pohrávat s myšlenkou vytvoření Soaphorie. Zvláště v regionu, ze kterého pocházíme, totiž není práce nazbyt a proto z tohoto jihovýchodního koutku země lidé často odcházejí "za lepším životem" do zahraničí, nebo se přesouvají dál směrem na západ země. Dnes jsme za shodu náhod, která nás přinutila zůstat na Slovensku vděčné as odstupem času si uvědomujeme, jak úžasnou zemí naše Slovensko je. Díky založení značky Soaphoria a jejímu růstu se nám dokonce podařilo vytvořit několik pracovních míst, o kterých si možná řeknete, že jsou zanedbatelná, avšak opak je v našem regionu pravdou.

Jsme sice jen kapkou v moři, společně s dalšími firmami, které své činnosti aktivně vykonávají právě na východním Slovensku však svojí troškou přispíváme k tomu, aby iv tomto koutě země lidé našli své uplatnění nebo získali prostor k seberealizaci. Od samého začátku také pečlivě zvažujeme výběr našich dodavatelů, přičemž upřednostňujeme místní drobné zemědělce, od kterých nakupujeme suroviny potřebné pro výrobu našich produktů. Pokud takové dodavatele v okolí nemáme, samozřejmě pátráme i dál, velmi opatrně si však prověřujeme jak dodavatele, tak i původ nabízených surovin. Tím nemáme na mysli konkrétní oblast či zemi, je pro nás však nesmírně důležité, aby námi využívané suroviny pocházely z etických a ekologických tzv. "fair trade" zdrojů. V současnosti si již několik světových i slovenských společností uvědomuje důležitost etického rozhodování a také jeho celkový dopad.

nice_picture.jpg
 

Přestože u nás platí přísná pravidla, která mnohé činnosti legislativně usměrňují, ne všechny země dosud přijaly podobná opatření a tak se právě individuální firemní kultura často stává jedním z nejdůležitějších ukazatelů, na které dbáme při výběru dodavatelů i my. Samozřejmě existují i velmi specifické případy či problémy globálního charakteru, jejichž příkladem může být i masová výsadba palmy olejné za účelem získání palmového oleje. Celé plantáže tak vznikají na úkor deštných pralesů, následkem čehož jsou vzácné druhy živočichů ale i lidé, kteří tyto oblasti nazývali svým domovem, utlačovaní či dokonce vyhoštění ze svého přirozeného prostředí. Takový způsob získávání surovin pro nás není akceptovatelný, proto ani samotný palmový olej v našich výrobcích nenajdete.

 
nice_picture.jpg

Etická firemní kultura pro nás znamená také otevřenou a transparentní komunikaci a adekvátní reagování na společenské či environmentální výzvy. Velmi diskutovaným tématem je již několik let také testování kosmetických výrobků a surovin používaných k jejich výrobě na zvířatech, což je, vzhledem k rozdílným přístupům a legislativním rámcům jednotlivých zemí světa, samozřejmě pochopitelné. Kromě toho, že sami odmítáme podobné praktiky, neměli bychom zapomínat i na to, že pro naši zemi platí také právní předpisy EU, která zákaz testování kosmetických výrobků a jejich ingrediencí definitivně uvedla v platnost již v roce 2010. Tento zákaz platí pro všechny kosmetické přípravky, které jsou vyrobeny a/nebo prodávány na území kterékoli země EU. Jako společnost, pro kterou jsou etické a ekologické hodnoty důležitými aspekty při každodenním rozhodování, se s tímto zákazem (a také dalšími normami upravujícími například otázky vykořisťování krajiny a přírodních zdrojů, zneužívání levné pracovní síly či dokonce dětské práce a mnoha jiných) nejen ztotožňujeme, ale také své dodavatele si vybíráme s důrazem na tyto sdílené hodnoty. Etické principy byly pro nás jako lidi důležité již před založením Soaphorie a tak jsou přirozenou součástí i našich každodenních rozhodování. Přestože na Slovensku nemáme zákonem stanovenou povinnost řídit se těmito hodnotami v každé možné oblasti, vynakládáme velké úsilí na to, aby naše činnosti, jakož i jednotlivá rozhodnutí, korespondovaly s naším přesvědčením.

Vědomě si vybíráme možnosti a implementujeme eticky či environmentálně ohleduplná opatření i tam, kde bychom mohli volit, nazvěme to, „jednodušší“ postupy. Před nějakým časem, kdy jsme se zabývali otázkou rozšíření a modernizace našich výrobních prostor, jsme se rozhodli vytěžit z této příležitosti maximum. Ne však ve smyslu nakoupení řady nejnovějších či nejmodernějších strojů, které by nám výrobu usnadnily. Rozhodli jsme se zaměřit na ekologické aspekty, které nám napomohou snížit uhlíkovou stopu a celkový dopad našich činností na životní prostředí. V rámci rozsáhlé rekonstrukce prostor jsme se tedy soustředili například na energetickou náročnost budovy, efektivní využívání zdrojů či důkladný systém třídění, recyklace a nakládání s odpady. Naše snaha však nekončí ani zde. V zájmu neustálého zlepšování se nadále neúnavně vyhledáváme nové informace a řešení, díky kterým se dokážeme vědomě eticky rozhodovat ve všech oblastech našich činností, od výběru surovin a jejich dodavatelů, přes všechny fáze výrobního a schvalovacího procesu až po finální produkt. Naším prvořadým cílem je nabízet ve všech ohledech etické, bezpečné a kvalitní lokální produkty, které nejen plní svůj účel, ale motivují také k zamyšlení či dokonce inspirují ke změně.

nice_picture.jpg
 
Zavřít
Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Navigace

Nastavení

Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si účet pokud si chcete uložit oblíbené položky.

Přihlásit se

Vytvořte si účet, pokud si chcete používat seznamy přání.

Přihlásit se