Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Uzavření kupní smlouvy, reklamační řád, ochrana osobních údajů 

1. Úvodní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím e-shopu soaphoria.cz

1.1 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen ,,VOP”) se řídí právní vztahy mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Objednavatelem jako kupujícím, které vznikají na základě nebo v souvislosti s prodejem produktů společností AENEA s.r.o., společnost s ručením omezeným se sídlem  Kapušianske Kľačany 177, 07901,  IČO: 46380744, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresního soudu Košice I., Oddíl: SRO, Vložka číslo: 28464/V (dále jen jako "Provozovatel”), prostřednictvím internetového obchodu soaphoria.cz (dále jen "Obchod”) umístěného na internetových stránkách www.soaphoria.cz (dále jen "stránky Obchodu”), na základě kterého dochází k dodávce Produktů Objednavatelem. Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Objednatelem, pokud se strany nedohodly vysloveně jinak. 

1.1.1. Konkrétní údaje a adresa Provozovatele: 

název: Aenea s.r.o

    adresa: Kapušianske Kľačany 177, 07901 Kapušianske Kľačany, Slovensko

    email: info@soaphorie.eu

    IČO: 46380744

Společnost zapsaná dne 06.10.2011 v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 28464/V

Telefonický a elektronický kontakt slouží kromě jiného ke konzultaci. Čas poskytnutí konzultací je v pracovní dny od 8:30-16:30. 

1.1.2. Orgán dozoru, který vykonává dohled nad Provozovatelem je: 

Inspektorát SOI pro Košický kraj 

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 

tel. č.: 055/6220 781 

fax č.: 055/ 6224 547.

Produkty prodávané prostřednictvím Obchodu se rozumí produkty, které se nacházejí v aktuální nabídce Obchodu uvedené na stránkách Obchodu (dále jen "Produkty” nebo ,,Produkt”).

1.2. Provozovatel zajišťuje v rámci prodejny Obchodu i internetový výdej do Slovenské republiky na základě elektronického formuláře objednávky uveřejněného na stránce Obchodu, ve kterém musí být vyplněné všechny povinné údaje. Internetový výdej zahrnuje zveřejnění informace o internetovém výdeji, balení zásilky a zabezpečení její přepravy a vybavení reklamace. 

1.3. Objednatelem podle těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba. 

1.4. VOP jako i všechny dokumenty související s uzavřením Kupní smlouvy jsou vyhotovené ve slovenském jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít ve slovenském jazyce. 

2. Uživatelské konto 

2.1. Objednatel se může zaregistrovat na stránce Obchodu, a to vyplněním a uložením elektronického registračního formuláře umístěného na internetové stránce. 

2.2. V rámci Registračního formuláře Objednatel vyplní požadované údaje (t.j. Položky označené v rámci Registračního formuláře jako povinné) a je oprávněný vyplnit další kontaktní, fakturační a doručovací údaje. Všechny vyplněné údaje (jak povinné tak i nepovinné údaje, které se objednatel rozhodl vyplnit) vyplní Objednatel úplně, správně, pravdivě a aktuálně. Za úplnost, správnost, pravdivost a aktuálnost všech vyplněných údajů a právo na dispozici s nimi odpovídá v plném rozsahu Objednatel. 

2.3. Jakoukoliv změnu vyplněných údajů Objednavatel bezodkladně aktualizuje, a to prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů, který se zpřístupní po přihlášení se Objednatele do jeho Uživatelského konta v záložce Můj účet. 

2.4. Údaje vyplněné Objednatelem v rámci Registračního formuláře nebo aktualizované prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů jsou Provozovatelem považované za úplné, správné, pravdivé a aktuální. 

2.5. V rámci registrace na stránce Obchodu je Objednatel povinen se řádně obeznámit s těmito VOP. 

2.6. Bez zbytečného odkladu po registraci Objednatele na stránce Obchodu (t.j.po jejím úspěšném ukončení) Provozovatel na základě údajů vyplněných Objednatelem v rámci Registračního formuláře vytvoří Objednateli jeho uživatelské konto (dále i ,,Uživatelské konto”). Uživatelským kontem se rozumí unikátní konto (dále i ,,Uživatelské konto”). Uživatelským kontem se rozumí unikátní konto Objednatele umístěné na stránkách Obchodu, které umožňuje rychlou a přehlednou komunikaci mezi Objednatelem a Provozovatelem, zejména prohlížení, výběr a objednávání Produktů a další skutečnosti a aktivity významné pro realizaci právních vztahů podle těchto VOP. Uživatelské konto je chráněné přihlašovacím jménem (login) a heslem, které Objednatel uvedl v rámci registračního formuláře nebo aktualizoval prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů. Objednatel je povinný přihlašovací jméno a heslo ke svému Uživatelskému kontu chránit před ztrátou a zneužitím. Pokud se kdokoliv přihlásí do Uživatelského konta Objednatele s použitím správného přihlašovacího jména a hesla a uskuteční jakékoliv konání (např. Objednání Produktů), má se za to, že se jedná o konání Objednatele, z kterého vznikají práva a povinnosti přímo Objednateli. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat o vytvoření Uživatelského konta a v případech podle bodu 8.5. A 8.6. Těchto VOP i o zablokování nebo zrušení uživatelského konta. 

2.7. Uživatelské konto nemusí být dostupné nepřetržitě, zejména v případě údržby hardwarového nebo softwarového vybavení. Provozovatele nebo třetích osob (např. Subdodavatelů Provozovatele, poskytovatelů internetových služeb atd.), což Objednatel bere na vědomí a akceptuje. Objednateli v této souvislosti nevzniká právo na jakoukoliv náhradu nebo kompenzaci. 

3. Objednávání Produktů a uzavření Kupní smlouvy

3.1. Po vstupu na stránky Obchodu si Objednatel může prohlížet na nich nabízené Produkty (t.j. Produkty, které se nacházejí v aktuální nabídce Obchodu uvedené na stránkách obchodu). Produkty jsou za účelem větší přehlednosti stránek Obchodu zařazené do více kategorií. Stránky Obchodu uvádějí stručný popis jednotlivých Produktů, jejich cenu, případně i další informace a podmínky poskytování plnění. 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez omezení a náhrady, uskutečnit změny aktuální nabídky Produktů (např. Zařadit nové Produkty do aktuální nabídky, vyřadit některé již zařazené Produkty z aktuální nabídky, atd.) jako i změnu ceny Produktů. Aktuální nabídka Produktů a ceny Produktů jsou platné po dobu, po kterou jsou uvedené na stránkách Obchodu. Změna ceny Produktu nemá vliv na cenu Produktu objednaného před uvedením (uveřejněním) změněné ceny daného Produktu na stránkách Obchodu. 

3.2. Stránky Obchodu dále uvádějí Provozovatelem nabízené způsoby dopravy (t.j. dodání) objednaných Produktů Objednateli (zejména kurýrem).
Cena dopravy je uvedena na stránkách Obchodu při daném konkrétním způsobu dopravy. Cena Dopravy je uvedená v měně česká koruna a zahrnuje i balné. Cena Dopravy uvedené na stránkách Obchodu platí jen pro dopravu produktů v rámci území České republiky.  
Cena přepravy (kurýr DHL/PPL) - 105 Kč vč. DPH
Cena přepravy (výdejní místo Packeta) – 85 Kč vč. DPH
Při objednávce v hodnotě nad 1090 Kč s doručením v rámci území ČR je doprava bezplatná.

Provozovatel zároveň upozorňuje, že od momentu předání zásílky přepravnímu partnerovi, není v jeho silách provést žádné změny, stejně jako nedokáže ovlivnit samotné doručení zásílky. V případě, že si přejete provést jakoukoli změnu v souvislosti s doručením zásílky, prosíme, obraťte se přímo na Vámi zvolenou přepravní společnost.

3.3. Stránky obchodu uvádějí i Provozovatelem nabízené způsoby platby objednaných Produktů. Výběr konkrétního způsobu platby objednaných Produktů přitom patří Objednateli. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez omezení a náhrady, uskutečnit změnu nabízených způsobů platby objednaných Produktů (např. Zařadit nové způsoby platby objednaných Produktů do nabídky, vyřadit některé už zařazené způsoby platby z nabídky) jako i změnu ceny zvlášť zpoplatněných způsobů platby. Nabízené způsoby platby objednaných Produkty a ceny zvlášť zpoplatněných způsobů platby jsou platné po dobu, po kterou jsou uvedené na stránkách Obchodu. Změna ceny zvlášť zpoplatněných způsobů platby nemá vliv na cenu zvlášť zpoplatněných způsobů platby u Produktů objednaných před uvedením (uveřejněním) změny ceny zvlášť zpoplatněných způsobů platby na stránkách Obchodu. 

Akceptujeme způsoby platby: GoPay - všechny banky a platobní karty, online bankovní převod, dobírka.

4. Vybavení objednávky

4.1. Provozovatel vyřídí Přijatou objednávku a jí objednané Produkty podá k na dopravu Objednateli (dále i "distribuuje”) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od uzavření příslušné Kupní smlouvy. 

Výrobky jsou běžně skladem nebo jsou vyrobené na základě objednávky. Produkty skladem jsou expedované v co nejkratším čase od přijetí objednávky, což je přibližně do 48 hodin, zejména však do 24 hodin. Dodací doba pro vyprodané produkty je cca 15 dní. 

5. Odstoupení od Kupní smlouvy

5.1. Objednatel je oprávněný odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Produktů dodaných na jejím základě, a to i bez uvedení důvodu. Objednatel může odstoupit od Kupní smlouvy i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. 

5.2. Odstoupení od Kupní smlouvy, t.j. Oznámení Objednatele o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli doručené v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (například USB klíč, CD, DVD, paměťová karta) na adresu sídla Provozovatele uvedenou v bodě 1.1. těchto VOP nebo e-mailem, na e-mailovou adresu Provozovatele info@sopahoria.eu, a to v lhůtě podle budu 5.1. těchto VOP (t.j. Do 14 dnů ode dne převzetí Produktů dodaných na základě Kupní smlouvy, od které Objednatel odstupuje). Reklamační formulář najdete ZDE. 

5.3. Ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy je Objednatel zároveň povinný Provozovateli na adresu jeho sídla zaslat zpět (dále i ,,vrátit”) Produkty dodané na základě Kupní smlouvy, od které Objednatel odstupuje nebo v uvedené lhůtě odevzdat produkty Provozovateli. Lhůta pro vrácení Produktů podle tohoto bodu 5.3. VOP se považuje za zachovanou, pokud byly Produkty předány k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.  

5.4. Provozovatel je povinný Produkty vrácené nebo odevzdané v souladě s bodem 5.3. Těchto VOP převzít. Provozovatel je dále povinen do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy v souladě s bodem 5.2. Těchto VOP vrátit Objednateli Kupní cenu spolu se všemi platbami, které Provozovatel přijal od Objednatele na základě Kupní smlouvy (cena Dopravy, cena Platby), které Objednatel uhradil na základě dané Kupní smlouvy. Provozovatel však není povinen vrátit Objednateli Kupní cenu spolu s ostatními platbami před tím, než mu budou doručené Produkty nebo před tím, než mu Objednatel prokáže zaslání Produktů zpět. Provozovatel je povinen vrátit Objednateli platby podle tohoto bodu 5.4. VOP stejným způsobem, jakým došlo k uskutečnění plateb Objednatelem. Objednatel se přitom zavazuje poskytnout Provozovateli maximální součinnost nezbytnou pro řádné a včasné vrácení Kupní ceny  a ostatních plateb Objednateli podle tohoto bodu VOP,  zejména v případě potřeby poskytnout Provozovateli údaje o svém bankovním účtě, na který má Provozovatel vrátit Kupní cenu s ostatními platbami. Objednatel a Provozovatel se mohou dohodnout i na jiném způsobu vrácení plateb, přičemž Objednateli v takovém případě nemohou být účtované žádné další poplatky. 

5.5. Náklady na vrácení Produktů Provozovateli při odstoupení Objednatelem od Kupní smlouvy nese Objednatel v smyslu ustanovení § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Ochrany spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a o změně doplnění některých zákonů ve znění dřívějších předpisů. Objednatel nese při jeho Odstoupení od Kupní smlouvy i náklady na vrácení Produktů, které vzhledem k jejich povaze není možné vrátit prostřednictvím Pošty. Náhrada nevyhnutelných nákladů, které Objednateli prokazatelně vznikly v souvislosti s vrácením Produktů Provozovateli, bude Objednateli poskytnuta způsobem určeným dohodou Objednatele a Provozovatele (např. Vyplacení příslušné  částky na účet určený Objednateli, poskytnutím slevy v příslušné hodnotě na budoucí nákup Produktů prostřednictvím stránek Obchodu atd.) 

5.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle tohoto článku VOP musí být Produkty Provozovateli vrácené nepoškozené, úplné, nespotřebované (a to ani částečně) a neopotřebované. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od vrácení Produktů Provozovateli v souladě s bodem 5.3. těchto VOP Provozovatel vrácené Produkty zkontroluje, zejména za účelem zjištění, zda vrácené Produkty nebyly vrácené poškozené, neúplné, spotřebované (a to i jen částečně) anebo opotřebované. Pokud při kontrole podle předcházející věty Provozovatel zjistí, že vrácené Produkty mu byly vrácené poškozené, neúplné, spotřebované (a to i částečně) anebo opotřebované, vznikne vůči Objednateli nárok na náhradu škody, která vznikla v souvislosti s vrácením poškozených, neúplných, spotřebovaných (a to i částečně) nebo opotřebovaných Produktů. Nárok na náhradu škody podle předcházející věty je Provozovatel oprávněný jednostranně započítat vůči nároku Objednatele na vrácení Kupní ceny podle bodu 5.4. těchto VOP.

5.7. Objednatel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej Produktů zhotovených podle osobních požadavků Objednatele nebo Produktů určených osobně pro daného Objednatele nebo Produktů, které rychle podléhají zkáze nebo snížení jakosti nebo Produktů uzavřených v ochranném obale, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jejichž ochranný obal byl po dodání porušený nebo Produktů, které mohou být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím. 

5.8. Na odstoupení od Kupní smlouvy podle tohoto článku VOP a z toho vyplývající práva a povinnosti Provozovatele a Objednatele neupravené těmito VOP se vztahuje ustanovení  § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění dřívějších předpisů. 

5.9. V případě, pokud je Objednateli spolu s objednanými a dodanými Produkty poskytnutý jakýkoliv dárek (nebo obdobné plnění), darovací smlouva na něj je mezi Provozovatelem a Objednatelem uzavřena okamžikem uzavření Kupní smlouvy, a to s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Kupní smlouvy Objednatelem se od počátku ruší i darovací smlouva na daný dárek a Objednatel je povinný dárek vrátit Provozovateli společně s Produkty, a to způsobem a za podmínek určených pro vrácení Produktů podle tohoto článku VOP. 

6. Reklamační řád - reklamace a vrácení zboží 

Odpovědnost za vady Produktů 

6.1. Na odpovědnost za vady Produktů, záruku a uplatňování prách z nich (reklamace) se vztahují zejména ustanovení zákona  č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ”), zejména ustanovení § 619 a nasl. OZ a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. Provozovatel odpovídá za vady, která má dodaný Produkt při jeho převzetí objednatelem. U produktů prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla s Objednatelem sjednaná nižší cena. Při použitých Produktech neodpovídá za vady vzniklé  jejich použitím nebo opotřebením. Provozovatel dále neodpovídá zejména za vady Produktů způsobené Objednatelem nebo jinými osobami nebo stutečnostmi na straně Objednatele (např. Nesprávným skladováním, údržbou nebo jiným používaním Produktu Objednatelem). 

6.3. Pokud nejde o Produkt, který se rychle kazí nebo o použitý Produkt, odpovídá Provozovatel za vady, která se vyskytnou po převzetí Produktu v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců, a pokud jde o použitý Produkt, záruční doba je 12 měsíců. Záruční doba začíná plynout od převzetí Produktu Objednatelem. 

6.4. Pokud jde o Produkt, který se rychle kazí nebo o Produkt, jehož osobitá povaha nebo vlastnosti neumožňují délku záruční doby v rozsahu podle bodu 6.3. Těchto VOP, záruční doba trvá a neskončí se před uplynutím lhůty (např. Doba expirace, doba minimální trvanlivosti atd) vyznačené na Produktu, jeho obalu nebo návodu, který je k němu připojen. 

6.5. Pokud má Produkt vadu, kterou je možné odstranit, Objednatel má právo požadovat, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna a Provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však v lhůtě podle bodu 6.10. Těchto VOP, odstranit. Objednatel může namísto odstranění vady požadovat výměnu Produktu nebo pokud se vada týká jen části Produktu, výměnu součásti, pokud tím Provozovateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Produktu nebo závažnost vady. Provozovatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný Produkt za bezvadný, pokud to Objednateli nezpůsobí závažné těžkosti. 

6.6. Pokud má produkt vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se Produkt mohl řádně užívat jako Produkt bez vady, má objednatel právo na výměnu Produktu nebo má právo odstoupit od Kupní smlouvy. Ta stejná práva má Objednatel v případu, že jde o odstranitelné vady, avšak Objednatel nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Produkt řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady Produkty, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Produkty nebo má právo odstoupit od Kupní smlouvy. 

6.7. Pokud Produkt prodávaný za nižší cenu (pro vadu, pro kterou byla s Objednatelem sjednaná nižší cena Produkt) anebo použití Produkt má vadu, za kterou Provozovatel odpovídá, Objednatel má namísto práva na výměnu Produktu právo na přiměřenou slevu. 

6.8. Reklamace Produktů se uplatňuje u Provozovatele. Reklamaci Produktů je možné uplatnit písemně, doručením písemné reklamace (například reklamačního formuláře) Provozovateli na adresu Zelená 36, 07901 Veľké Kapušany nebo elektronicky, doručením e-mailové reklamace na e-mailovou adresu Provozovatele info@soaphoria.eu, a to v rámci záruční doby. Spolu s doručením reklamace (reklamačního formuláře) Provozovateli nebo bez zbytečného odkladu po jejím doručení Provozovateli, vždy však ještě v rámci záruční doby, je Objednatel povinný Provozovateli doručit i reklamací reklamované Produkty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byla Provozovateli doručená reklamace. 

6.9. V rámci reklamace (reklamačního formuláře) je kromě jiného potřebného uvést reklamovanou vadu Produktu a Objednatelem preferovaný způsob vybavení reklamace (oprava Produktu , výměna Produktu nebo jeho části, odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Kupní ceny Produktu, poskytnutí přiměřené slevy z Kupní ceny Produktu). Reklamační formulář najdete ZDE. 

6.10. Provozovatel reklamaci posoudí, určí způsob vyřízení reklamace a reklamaci vyřídí ihned, nejpozději však ve lhůtě 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Vyřízením reklamace se přitom rozumí ukončení reklamačního konání odesláním opraveného Produktu na adresu uvedenou Objednatelem v rámci reklamace, výměnou Produktu (nebo jeho části) a odesláním bezvadném Produktu (nebo jeho bezvadné části) na adresu uvedenou Objednatelem v rámci reklamace, vrácením (t.j. vyplacením) Kupní ceny Produktu na účet uvedený Objednavatelem v rámci reklamace, vrácením (t.j. vyplacením) Kupní ceny Produktu na účet uvedený Objednatelem v rámci reklamace, vyplacením přiměřené slevy z Kupní ceny Produktu na účet uvedený Objednatelem v rámci reklamace, odesláním e-mailové výzvy na převzetí plnění (výsledku reklamace - např. opraveného Produktu, ale i zamítnutí reklamace. 

6.11. Výrobky sekce Zero Waste jsou balené do recyklovaného a znovu recyklovatelného papíru nebo doypack obalu. Tyto výrobky jsou připravované a odeslané na zakázku podle žádosti zákazníka. Pokud se nejedná o produkty ve standardním balení, které by je ochránilo jak proti poškození během dopravy, tak i před vlivem okolního prostředí, nedokážeme při těchto výrobcích zaručit jejich bezchybné doručení, stejně tak neneseme odpovědnost za jakékoliv poškození tohoto typu zboží zapříčiněné právě chybějícími obaly. Před zakoupení výrobků Zero Waste zvažte, prosím, všechna rizika. Z uvedených důvodů na tyto výrobky není možné uplatnit reklamaci. 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Objednatel uděluje Provozovateli společnosti AENEA, s.r.o., společnost s ručením omezeným (dále jen jako ,,Provozovatel” v příslušném gramatickém tvaru) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (zejména prostřednictvím registračního formuláře, formuláře na aktualizaci registrovaných údajů a Objednávkového formuláře), a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa - (dále jen ,,osobní údaje” v příslušném gramatickém tvaru). Provozovatel je oprávněný osobní údaje Objednatele zpracovat za účelem: 

Realizace smluvních a jiných vztahů, závazků a povinností, které vznikají v souvislosti s prodejem Provozovatelem prostřednictvím Obchodu, 

Zkvalitňování produktů a služeb Provozovatele, Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu 

Souhlas je možné při dodržení omezení nevyhnutelných na dokončení realizace smluvních nebo jiných vztahů, závazků a povinností, vzniknutých v souvislosti s prodejem Produktů Provozovatelem prostřednictvím Obchodu před odvolání souhlasu (např. Vyřízení přijaté objednávky) kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou e-mailu (obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů) doručeného na e-mailovou adresu  info@soaphoria.eu nebo formou listu (obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů) doručeného Provozovateli na adresu jeho sídla, Objednatel, který je registrovaný na stránkách Obchodu, může souhlas o zpracování osobních údajů odvolat i zrušením své registrace na stránkách Obchodu, a to potvrzením vymazání jeho záznamu z databáze registrovaných uživatelů stránek Obchodu v jeho Uživatelském kontě. 

Osobní údaje Objednatele může Provozovatel zpřístupnit i příjemcům ve smyslu §4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů, a to za účelem realizace doručení předmětu objednávky Objednateli. Osobními údaji Objednatele se za účely těchto VOP rozumějí jednak osobní údaje samotného Objednatele, a jednak i osobní údaje osob konajících za Objednatele, který je právnickou osobou ve smyslu bodu 1.3.písm. b) těchto VOP, které byly Provozovateli poskytnuté Objednatelem nebo samotnými osobami konajícími za Objednatele, který je právnickou osobou. Ve stejném rozsahu a za stejných podmínek uděluje Objednatel Provozovateli i souhlas k využívání jeho údajů nemající charakter osobního údaje. 

7.2. Údaje Objednatele (včetně osobních údajů) mohou být poskytnuté třetím osobám, pokud to ustanovuje všeobecně závazný právní předpis nebo na základě oprávněné žádosti orgánu veřejné správy nebo jiného státního orgánu nebo, pokud je to potřebné pro realizaci vztahů, závazků a povinností, které vznikají v souvislosti s prodejem Produktů podle těchto VOP. 

7.4. Potvrzením souhlasu s těmito VOP uděluje Objednatel Provozovateli souhlas k používání technologie cookies a používání údajů získaných prostřednictvím stránek Obchodu využívajících tuto technologii na každý a všechny účely uvedené vyšší v tomto bodě VOP. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a je ho možné kdykoliv, bezplatně, způsobem podle následujícího úseku odvolat. V případě nesouhlasu s používáním technologie cookies a údajů získaných prostřednictvím stránek Obchodu využívajících tuto technologii za účely nastavení Vašeho internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (t.j. Nastavte Váš internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval resp. Zakazoval (nepovoloval) použití technologie cookies). Provozovatel si však dovoluje upozornit, že zablokování technologie cookies může (z technických důvodů) omezit nebo vyloučit (resp. znemožnist) přístup na funkcionalitu některých stránek Obchodu nebo jejich části (sekce) nebo omezit či vyloučit (resp. znemožnit) některé jimi standardně poskytované funkce. Nastavení internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu, které nebude blokovat používání technologie cookies (t.j. Nastavení, které nebude blokovat, resp. Zakazovat použití technologie cookies nebo nastavení, které bude požití technologie cookies přímo povolovat), bude považováno za souhlas s používáním technologie cookies a údajů získaných prostřednictvím stránek Obchodu využívajících tuto technologii na každý a všechny účely uvedené výše v tomto bodě VOP): 

7.4.1. Umožnění pohybu návštěvníka resp. Uživatele stránek Obchodu po stránkách a využívání jejich funkcí, jako např. Přístup do zabezpečených částí (sekcí) stránek Obchodu či ukládání položek do Nákupního košíku atd: 

7.4.3. Uchovávání údajů o volbách (resp. výběrech) uskutečněných návštěvníky a uživateli stránek Obchodu, jako např. volba uživatelského jména, výběr jazyka nebo regionu atd, tyto cookies jsou používané zejména pro zabezpečení osobnějšího (resp. personalizovaného) přístupu pro návštěvníky a uživatele stránek Obchodu. 

7.4.4. Reklamní a marketingové účely Provozovatele, jeho programů, produktů a služeb, tyto cookies jsou používané zejména pro zabezpečení osobnějšího (resp. personalizovaného) přístupu v oblasti reklamy a marketingu. Potvrzením souhlasu s těmito VOP uděluje Objednatel Provozovateli souhlas k používání technologie cookies a používání údajů získaných prostřednictvím stránek Obchodu využívajících tuto technologii na každý a všechny účely uvedené výše v tomto bodě VOP. Souhlas se uděluje dobrovolně Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a je ho možné kdykoliv, bezplatně, způsobem následujícího úseku odvolat. V případě nesouhlasu s používáním technologie cookies a údajů získaných prostřednictvím stránek Obchodu využívajících tuto technologii za účely uvedené výše v tomto bodě VOP, zablokujte používání technologie cookies příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoloval) použití technologie cookies. Provozovatel si však dovoluje upozornit, že zablokování technologie cookies může (z technických důvodu) omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) přístup nebo funkci některých stránek Obchodu nebo jejich částí (sekcí) nebo omezit či vyloučit (resp. znemožnit) některé nimi standardně poskytované funkce. Nastavení internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu, který nebude blokovat používání technologie cookies (t.j. nastevení, které nebude blokovat resp. zakazovat použití technologie cookies nebo nastavení, které bude použití technologie cookies přímo povolovat), bude považováno za souhlas s používáním technologie cookies a údajů získaných prostřednictvím stránek Obchodu využívajících tuto technologii na každý a všechny účely uvedené výše v tomto bodě VOP. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

8. Alternativní řešení sporů 

8.1. Kupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na infor@soaphoria.eu), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen Subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle  §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

8.3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týka jen sporu mezi spotřebitelem a prodávájícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká jen smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje sumu 20€. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky  5 € s DPH.

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách Obchodu. 

9.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit znění těchto VOP. Změna VOP nabývá v platnost a účinnost dnem jejího zveřejnění na stránkách Obchodu, pokud není vyslovně určený jiný (pozdější) den jejího vstupu v platnost a účinnost. Při nákupu Produktu jsou pro Objednatele a Provozovatele závazné VOP platné a účinné v okamžiku odeslání objednávky Produktu Provozovateli na vyřízení resp. V okamžiku odeslání editace objednávky Provozovateli (v případě, pokud došlo k editaci objednávky Objednatelem). 

V Bratislavě, dne 01.10.2018

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

INFORMACE O AENEA s.r.o. 

1.1. Tato pravidla nakládaní s osobními údaji společnosti AENEA s.r.o. IČO 46380744 se sídlem 

Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany (dále jen: ,,SOAPHORIA) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek  www.soaphoria.cz a www.soaphoria.eu (dále jen ,,webové stránky”), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen ,,uživatel”) a zákazníků SOAPHORIA, kteří uskuteční prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen ,,zákazník”) 

1.2. SOAPHORIA působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. 

1.3. Kontaktní údaje správce jsou info@soaphoria.eu

2. ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. SOAPHORIA zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávané osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na www.soaphoria.cz nebo na www.soaphoria.eu nebo při vytvoření Vaší objednávky. 

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, které nejsou povinné. 

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá SOAPHORIA informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává SOAPHORIA údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivity na webových stránkách.

2.4. SOAPHORIA nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoliv citlivé osobní údaje zahrnující např. Údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání nebo víře apod. 

3. PRO JAKÉ ÚČELY JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. na plnění smlouvy mezi SOAPHORIA a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud údaje nejsou poskytnuté, nemůže SOAPHORIA vyřídit Vaši objednávku. 

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům SOAPHORIA formou obchodních oznámení využívá  SOAPHORIA především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo pro zaslání SMS: V tomto případě zasíláme obchodní oznámení o produktech související se zbožím, které jste u  SOAPHORIA už zakoupili. Zpracování vykonáváme z důvodu realizace oprávněných zájmů  SOAPHORIA v podobě omezeného přímého marketingu. 

 SOAPHORIA tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních oznámení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoliv odběr novinek odhlásit nebo vznést námitku proti takovému zpracování. 

Zákazníkům, kteří se po vstupu těchto pravidel v platnost v rámci objednávky na SOAPHORIA zaregistrují, můžeme obchodní oznámení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho udělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas SOAPHORIA udělujete v průběhu registrace na SOAPHORIA nebo později v nastavení Vašeho uživatelského konta. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních oznámení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů. 

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci SOAPHORIA formou obchodních oznámení zaslaných uživatelem využívá SOAPHORIA především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě jen na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a to i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat všechny naše webové stránky. Souhlas SOAPHORIA udělujete v průběhu registrace na www.SOAPHORIA.cz nebo na www.SOAPHORIA.eu nebo později v nastavení Vašeho uživatelského konta. Upozorňujeme, že registraci na www.SOAPHORIA.cz nebo www.SOAPHORIA.eu mohou vykonávat pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu. 

3.4. Pro lepší cílené reklamy a propagace SOAPHORIA zpracovává SOAPHORIA při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech  a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné jen na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává SOAPHORIA statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je potom možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte nebo, co zajímá všeobecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. 

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH OZNÁMENÍ 

Obchodní oznámení.

Uživatele i zákazníci  SOAPHORIA mohou kdykoliv zrušit odebírání obchodních oznámení, a to: kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního oznámení; nebo namítat proti zpracování osobních údajů  SOAPHORIA na e-mailové adrese info@soaphoria.eu  nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete   SOAPHORIA ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek fungovat správně. 

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. V první řadě jsou osobní údaje zpracované   SOAPHORIA  a jejími pracovníky. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázáni k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se společností SOAPHORIA . 

5.2. SOAPHORIA dále jako správce prověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem  je každý orgán, který spravuje osobní údaje pro SOAPHORIA na účely a způsobem, které SOAPHORIA stanovuje. V případě, že je se zpracováním vyžadovaný souhlas, odevzdáváme jen ty údaje, které nevyhnutelně potřebují pro zabezpečení svých služeb. Mezi zpracovatele, které SOAPHORIA využívá, patří: přepravné společnosti - Slovenská pošta, a.s., InTime s.r.o., SPS s.r.o. Google LLC (nástroje pro on-line marketing) Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 

6.1. SOAPHORIA zpracovává osobní údaje na účely plnění smlouvy po celou dobu vyřízení objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona SOAPHORIA následně uchovává některé údaje obsažené v účetním dokladech. 

6.2. Obchodní oznámení jsou zasílány uživatelům po celou dobu, kdy trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní oznámení zasílané do doby, než dojde k odhlášení odběru, případně do doby, než je vznesená námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. 

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává SOAPHORIA po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. Po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesená námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. 

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt SOAPHORIA jen v případě, že je to nevyhnutelné ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na SOAPHORIA vztahují. 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na SOAPHORIA a požadovat:

Informace ohledem osobních údajů, které SOAPHORIA zpracovává, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo SOAPHORIA. Všeobecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsažené v těchto pravidlech. Přístup k údajům, které jste poskytli SOAPHORIA, či a jaké jsou konkrétní osobní údaje zpracovávané a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněné spolu s informacemi o jejich zpracování. Opravu osobních údajů, ať jsou jakkoliv nepřesné nebo neúplné. Jen v případě aktuálních údajů může SOAPHORIA správně vyřídit Vaší objednávku. Vysvětlení a odstranění nevyhovujícího stavu (např. blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud se domníváte, že SOAPHORIA zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud už nejsou potřebné na uvedené účely nebo pokud už SOAPHORIA nemá ze zákona důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, pokud s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek SOAPHORIA Vaše údaje plně nebo částečně zlikviduje. Přenesení automatizovaně zpracovaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od SOAPHORIA k jinému subjektu, kdy SOAPHORIA odevzdá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správcovi dle Vašeho přání. 

8.BEZPEČNOST

8.1. SOAPHORIA dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). SOAPHORIA klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovaných údajů. 

8.2. Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uložené v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat za účely uvedenými v těchto pravidlech, a to jen v nevyhnutelném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany SOAPHORIA pravidelně testované a ochranu průběžně vylepšujeme. 

9. KONTAKT

9.1. S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se na SOAPHORIA můžete obrátit e-mailem na adresu info@soaphoria.eu.

10. ÚČINNOST

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které jsou nevyhnutelné ke splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem. 

TOTOŽNOST  A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost AENEA s.r.o, IČO 46380744 so sídlEm Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany (dále jen  „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování je sídlo společnosti, adresa elektronické pošty info@soaphoria.eu, telefon 771 195 891...Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný tímto správcovi ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,nařízení"). 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedením opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uložené je 10 let. 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Správce nemá v úmyslu odevzdat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, dále právo na přenosnost Vašich osobních údajů...Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušené nebo je porušované nařízení, máte kromě jiného právo podat stížnost u Kontrolního úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvy uzavřít či ji ze strany správce splnit. 

Aktualizována změna sídla společnosti dne 9.12.2022

Zavřít
Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Navigace

Nastavení

Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si účet pokud si chcete uložit oblíbené položky.

Přihlásit se

Vytvořte si účet, pokud si chcete používat seznamy přání.

Přihlásit se