VLASY - VŠE O VLASECH OD KOŘÍNKŮ AŽ PO KONEČKY

VLASY - VŠE O VLASECH OD KOŘÍNKŮ AŽ PO KONEČKY

Vlasy mají pro člověka velký význam. Chrání hlavu před chladem, sluncem, mechanickými vlivy a v neposlední řadě jsou i ozdobou. Po očích jsou podvědomě vnímány jako druhý nejdůležitější tělesný signál. Vlasy jsou korunou krásy každé ženy a krásné vlasy jsou jen zdravé vlasy. Hezké a dobře upravené vlasy podporují sebevědomí, často jsou nezbytnou podmínkou společenského uplatnění. Kdy se začínají vyvíjet první vlásky? Jaká je stavba vlasu a co má vliv na jeho růst? Je pravda, že pokud vlasy ostříháme, budou růst rychleji? Vše, co potřebujete vědět o vlasech, se dočtete v článku.

Vlasy ve formě jemného prachového peří /lat. lanugo/ se začnou vytvářet již během prenatálního života, tzn. od 8. týdne v oblasti obočí, horního rtu a brady a od 4. měsíce na hlavičce. Během dvou posledních měsíců před narozením se charakter vlasů změní podle lokality na těle. Novorozenec má na hlavě jemňoučké vlasy /lat. pili/ různé délky. Jejich barva přitom nemusí odpovídat barvě vlasů některého rodiče. Rodiče se často diví, ale vysvětlení je docela jednoduché a souvisí s vývojem probíhajícím v matčině těle a také s vývojem lidské rasy.

STAVBA VLASU

Kutikula je šupinatá vnější vrstva vlasu. Tvoří přirozený obal vlasu, který jej chrání před vnějším poškozením. Při normální funkci mazové žlázy je tato vrstva na povrchu konzervována vyloučeným mazem. Proto vlas méně propouští vodu nebo vodní roztoky škodlivin. Kutikula je vrstvovitá blána, tlustá přibližně 0,35 mikrometru. Skládá se ze šupin, t.j. z 5 až 10 souběžně a stříškovitě uspořádaných plochých odumřelých buněk, které na sebe těsně přiléhají. Tyto šupiny tvoří s osou vlasu ostrý úhel, asi 18 stupňů. Jedna šupina překrývá druhou asi do 1/7 délky. Při dostatečném zvětšení vidět na povrchu vlasů volné buněčné lemy ve tvaru schůdků. Jednotlivé vrstvy kutikulárních šupin, které jsou navíc pokryty velmi jemnou membránou, epikutikulou, jsou spojeny zvláštním tmelem, který obsahuje bílkoviny a tuky.
 

Vlasový kortex /kůra/ je vláknitá vrstva a tvoří vlastní vlasovou hmotu. Skládá se z podlouhlých protáhlých, neživých buněk, vytvořených vlákny keratinu. Jednotlivá vlákna keratinu tvoří nejnižší stavební jednotku, mikrofibrilu. Ty se kruhovitě seskupují, tvoří snopečky a utváří další ohraničenou stavební jednotku, makrofibrilu. Tato snopečkovitá část kortexu se nazývá ortocortex. Takhle však není uspořádán celý vlasový kortex.
V upravovaných vlasech se nachází také méně pravidelně uspořádaná část kortexu, která se nazývá paracortex. Ortocortex a paracortex se od sebe odlišují nejen fyzikálními, ale také chemickými vlastnostmi. Tvoří je rozdílné aminokyseliny a mají různou chemickou reaktivitu. Jednotlivé mikrofibrily jsou mezi sebou spojeny buněčnými membránami a mezibuněčným proteinovým tmelem. Toto stmelení vnitřních struktur vlasu výrazně zpevňuje jeho stavbu a to jak z fyzikální, tak z chemické stránky. V kortexu se nacházejí shluky pigmentových zrn, které jsou viditelné jako tmavé ostrůvky mezi keratinovými fibrilami. Kortex je tedy také nositelem barevnosti vlasu.

Medule /dřeň/ je centrální část vlasu. Tuto část uprostřed vlasového stonku (stvola) však nemají všechny typy vlasů. Dlouhé vlasy mají dřeň obvykle jen v kořínku, zato v chloupcích je vyvinuta velmi dobře. Průřez má nepravidelně hvězdicovitý a tvoří ji keratin jiného chemického složení, než má kortex. Keratin meduly má houbovitou strukturu s mnoha dutinkami as vysokým obsahem lipidů.

Dřeňový kanálek u člověka zřejmě nemá význam, na rozdíl od zvířat, u kterých je plně strukturován. V ostně dikobraza přispívá ke stabilizaci, v srnčích chlupech slouží jako vzdušná komora při tepelné izolaci. Předpokládá se, že lesk vlasů není jen výsledek nepoškozené kutikuly, ale také vliv kanálků. Nepravidelné uspořádání jeho buněk působí totiž na lom světla a dopadající světlo se mnohonásobně odráží.

Vzhledem ke struktuře vlasu jako takové nám je jasné, že stříháním, holením či depilací vlasy a chloupky ani nezpevňujeme, ani nenarostou rychleji, protože zóna růstu je hluboko v kůži. Jelikož stříháním odstraníme tenčí špičatý konec vlasu, zastřižené vlasy se zdají hustší, ale počet vlasových váčků je určen již při narození a předpokladem růstu vlasu je vytvoření váčku, který vzniká v časném stádiu embryonálního vývoje.

 

CYKLUS RASTU VLASŮ

Vlas se během života stále obnovuje a jeho cyklus růstu probíhá ve třech fázích.

Růstová /anagenní / fáze
Vlasy vyrůstají z papily, která je na dolním konci vlasového kořínku. Papila je spojena cévní smyčkou s krevním oběhem, která do ní přivádí výživné látky důležité pro růst, zejména aminokyseliny. Buňky se dělením posouvají pomalu nahoru a pozvolna rohovatějí, keratinizují. Tato fáze trvá 5 až 7 let a nachází se v ní asi 86 % vlasů hlavy.

Přechodná /katagenní/ fáze
V papile se zastavuje zásobování vlasu živinami, což způsobuje zastavení buněčného dělení. Vlasový váček se ve spodní části zužuje a vlasová cibulka palcovitě hrubne. V této fázi se nachází asi 1% vlasů a trvá jen 3 až 4 týdny.

Klidová /telogenní/ fáze
Vlas se uvolní z papily a pomalu se posouvá směrem nahoru a zůstává v ústí mazové žlázy, dokud nevypadne. Během klidové fáze začíná v papile nová růstová fáze a cyklus růstu může začít od začátku. Starý vlas vytlačuje dorůstající vlas, nebo starý vlas už vypadl při česání, při mytí. V této fázi se nachází 14% všech vlasů a trvá 3 až 4 měsíce.CO URČUJE BARVU VLASŮ


Keratin jako základní složka vlasu, je bezbarvý, ale v našich očích jej zbarvují oválná zrníčka nerozpustných vlasových pigmentů. Ty vznikají v melanocytech mezi zárodečnými buňkami vlasové cibulky složitým procesem z aminokyseliny jménem tyrosin. Váží se na vlasová vlákna vlasové kůry. Přes bezbarvou a téměř průhlednou kutikulu je pigmenty zbarvená vlasová kůra dobře viditelná.

Středoevropané mají ve vlasech dva hlavní druhy pigmentu a to, feomelanin a eumelanin. Žlutočervený feomelanin světlo především odráží a vytváří blonďaté, rezavé až červené odstíny vlasů. Na druhé straně, hnědočerný eumelanin světlo zejména pohlcuje a vytváří hnědé až černé odstíny vlasů. Přechodem mezi nimi je červený erytromelanin. Na jejich poměru a množství závisí výsledná přirozená barva vlasů. Feomelanin se objevuje v dětství spíše než eumelanin, proto i černovlasí lidé nejednou mívají v dětském věku světlé vlasy. Přejeme-li si změnit přirozenou barvu své hřívy natrvalo, musíme odbarvit přirozený pigment vlasů oxidačními činidly nebo zanést do kortexu dominantnější barvu, než je přirozený pigment. Jelikož slunce s vodou přirozeně mírně odbarvují vlasy, konečky vlasů jsou světlejší než zbytek vlasů.

 

 

PROČ VLASY ŠEDIVĚJÍ

Šedivění je přirozený proces a obvykle doprovází celkové stárnutí organismu, jen zřídka je způsobeno nemocí. Příčiny jsou dvě. První je ochabování tvorby melaninu v melanocytech vlasové cibulky. Druhou je oxidace melaninu, způsobující jeho odbarvování. Kromě toho ve vlasovém kortexu rostoucího vlasu se vytvářejí dutinky, které výborně odrážejí světlo, díky čemuž se vlas opticky zesvětluje.

První začínají šedivět vlasy na spáncích, kolem obličeje, v obočí, u mužů vousy a chlupy na hrudní části těla. Věk, kdy začínáme šedivět, je dán geneticky. Předčasné šedivění je však nejčastěji důsledkem poruchy určitých genů a většinou je jím postiženo více členů rodiny. Průměrně se první šedivé vlasy objevují už krátce po třicítce. Ovšem díky barvám na vlasy dnes můžeme předstírat mládí až do vysokého věku.

Zatímco průměrný Evropan má polovinu vlasů na hlavě šedivých, průměrný Aziat má jen ani ne čtvrtinu. Poslední šediví vlasy na zátylku. Šedivění může být i záležitostí lokální. Například při silném úderu na hlavu se melanocyty mohou na tomto místě poškodit. Příčinou šedivění může být také šok, stres či nemoc, které z určitého důvodu eliminují fungování melanocytů. Zajímavé je, že šedivé vlasy rostou rychleji než pigmentované a to asi o 8%. Možná proto, že se již nevyčerpávají tvorbou melaninu. Ještě rychleji rostou šedivé chloupky. Viditelné to je zejména na tváři mužů. Zatímco pigmentované za den povyrostou o 0,47mm, šedivé někdy až o 1,1mm, ale po sedmdesátce se růst vlasů zpomalí. Šedivé vlasy jsou často vnímány velmi negativně, zejména z pohledu vnímání krásy či sebevědomí, ale mají i pozitiva. Pokud nejsou suché a dehydratované, díky zmiňovaným dutinkám jsou lesklejší než kdykoli předtím.
 

ZMĚNY VLASŮ V RŮZNÝCH OBDOBÍCH ŽIVOTA

Podobně jako kůži, i vlas tvoří zrohovatělá bílkovina jménem polotvrdý keratin. Tvrdost keratinu závisí na dvou aminokyselinách, tzn. od cystinu a cysteinu. Čím více cystinu a naopak, čím méně cysteinu obsahuje, tím je vlas tvrdší a pevnější. Molekuly cystinu vytvářejí mezi dvěma keratiny příčné sirné můstky a tím i pevnou síť. Při trvalé vlasové preparaci, například deriváty kyseliny thioglykolové, se snažíme šetrně narušit vazby a keratin vlasu dočasně změkčit. Takto změkčený vlas přijme požadované tvary při tvarování vlasů do účesu. Pokud následně výsledný tvar stabilizujeme, například peroxidem vodíku, sirné můstky se opět spojí a vlas dlouhodobě udrží požadovaný tvar.

Růst vlasů ovlivňuje dědičnost a pohlavní hormony. Každý z nás v těle má jisté množství mužských a ženských pohlavních hormonů, tedy androgeny a estrogeny. U dětí jsou rozdíly v jejich zastoupení nepatrné, takže charakter vlasů u obou pohlaví je ještě stejný. Až od puberty se mění jejich množství. U chlapců způsobují charakteristickou přeměnu chloupků na obličeji, končetinách a hrudi na hrubší a výrazně pigmentované vlasy. Kromě toho u obou pohlaví zhrubnou a stávají se více pigmentovanějšími jemné chloupky pod pažemi a v okolí pohlavních orgánů. Během těhotenství u žen se urychluje růst vlasů z důvodu přirozené odezvy na zvýšenou hladinu estrogenů. Ale po porodu se hormonální hospodářství zase normalizuje a vlasový cyklus se dostává opět do původních kolejí. Navíc se může připojit i stres, únava a jiné vnější vlivy, čehož důsledkem je zvýšené vypadávání vlasů.
 

Jsme-li zdraví, za den nám vypadne cca 30 až 100 vlasů. Tento počet představuje ty vlasy, které nám odumřely před několika týdny. Živý vlas sám nevypadne, pokud jej nevytrhneme. Za normálních okolností se vlasový váček zregeneruje a ve vlasové cibulce začne vývoj nového vlasu. Cyklus obnovy vlasu v obočí trvá přibližně 70 dní, u řas 100 dní, u chloupků několik měsíců a u vlasů až několik let. Výměna vlasů na hlavě je plynulá a téměř nepozorovatelná. Změnu charakteru vlasů způsobuje několik faktorů. Stárnutím se tvorba estrogenů snižuje a narůstá podíl androgenů. Tím se u žen postupně zvýrazňuje mužský vzor ochlupení, tzn. chloupky nad horním rtem a na obličeji, v okolí prsních bradavek, tmavnou a hrubnou, vlasy na hlavě naopak řídnou a ztenčují se.

Hormonální změny však neminou ani opačné pohlaví ve zralém věku. Zatímco na jedné straně jim vlasy na hlavě řídnou, na druhé straně hrubnou, prodlužují se a tmavnou na zádech, v obočí, nosních dírkách a ušních boltcích. U některých mužů i žen se dalším stárnutím vlasy na hlavě změní přímo na prachové peří. Mylné je myslet si, že vlasy ještě rostou po úmrtí. Ve skutečnosti jen kůže ztratí své napětí, čímž vlasy i vousy, ale i nehty, vystoupí na povrch pokožky. Kromě pohlavních hormonů růst vlasů ovlivňují jiné tělesné hormony, zděděné dispozice, zdravotní stav a psychika, škodlivé chemické vlivy a zátky, záření. Nebezpečí pro růst vlasů představují i drastické diety, výživa chudá na vitamíny, minerální látky a stopové prvky. Jedinou výjimkou jsou zděděné dispozice k nadměrnému vypadávání vlasů, což můžeme podpořit stresem a nesprávnou životosprávou.

TYPY VLASŮ A VLASOVÉ PROBLÉMY


Za zdravé vlasy se považují vlasy s neporušenou kutikulou. To znamená vlasy krátké, neboť vlasy v délce cca 10 až 15cm mají kutikulu již méně či více poškozenou. Obecně za normální považujeme vlasy bez zjevných problémů, tedy vlasy lesklé, hebké, pružné, ani ne mastné ani suché, nenarušené barvením a jinými estetickými zásahy. V jednom ze spotřebitelských průzkumů se však prokázal, že pouze 23% slovenských žen považuje své vlasy za normální, 37% za suché a poškozené a také 25% žen se přiznalo, že bojují s rychle se mastícími vlasy.

Znát typ svých vlasů je pro jejich krásu alfou a omegou. Přizpůsobovat bychom mu měli celou svoji péči od výběru produktů, způsobu jejich používání až po česání a styling. Každý vlas potřebuje něco jiného a co jednomu vůbec neškodí, může jiný zcela zničit. O různé typy vlasů se stará také přirozený maz pokožky, který dělí vlasy na suché, mastné a ty s lupy.
Suchým a dehydratovaným vlasům chybí potřebný maz a vlhkost. Jejich nedostatek se projeví narušením vláknité vlasové kůry. Vlasy jsou zesláblé, křehké, snadno se lámou a třepí na konečcích, po umytí se těžko rozčesávají. Příčiny jsou různé, nejčastěji tento typ ovšem způsobuje horký vzduch (fénování, žehlení), pobyt v přesušených místnostech zejména v zimním období, ale i nemoc, stres či nedostatek výživných látek ve stravě.

Jemné a poletující vlasy jsou také jedním z vlasových problémů. Jemný vlas je asi o 25% tenčí, proto postrádá objem a pevnost. Tenké vlasy o průměru kolem 0,05mm nemůže na hlavě vytvořit bohatý účes, jako vlasy tlusté více než 0,07mm. Tento typ vlasů se vyznačuje lehkostí, poletují a rychle elektrizují, jsou málo odolné vůči vnějším vlivům a chemickým škodlivinám. Nemají dostatek síly k tomu, aby udrželi požadovaný tvar účesu. Chyby se dopouštíme tehdy, používáme-li přípravky nadmíru zatěžující vlasy. Vlasy tak působí spadlé a nenabírají na objemu. Naopak, vyberme si výrobky, které je posílí, stabilizují jejich strukturu a ochraňují před poškozením.

Namáhané a poškozené vlasy jsou horším stupněm suchých vlasů. Nešetrné zacházení s nimi postihne v první řadě vlasovou kutikulu. Původně těsně přiléhající šupinky vlasu stále více odstávají, čímž kutikula ztrácí svoji schopnost chránit vnitřek vlasu před únikem přirozené vlhkosti a vstupem chemických škodlivin a UV paprsků slunečního záření. Poškození zesiluje oxidační odbarvení, trvalá preparace, kulmování i žehlení, nepatřičné sušení a česání. Nezapomínejme ani na dlouhodobý pobyt v mořské či chlorované vodě, na slunci a v přesušených místnostech. Po umytí se vlasy nedají rozčesat bez použití kondicionéru, nadměrně reagují na vlhko a připravený účes vůbec neudrží požadovaný tvar. Vlasová kůra chřadne až se ztratí.

Obnažený kortex se roztřepe na vlasová vlákna a na konec se vlas zlomí, dříve než by dosáhl přirozeného stádia vypadnutí. Nejhorším stádiem jsou vlasy zkrepované až plsnaté.
Mastné vlasy jsou pravým opakem těch suchých a mazu mají nadbytek. Tím pádem vyžadují častější mytí pro svěží vzhled a opatrnou manipulaci. Pod jeho váhou jsou vlasy obtížné a účes neudrží. Časté dotýkání se vlasů maštění jen přidává, také nános stylingových produktů či nesprávný výběr šamponu. Častý je výskyt lupů, jelikož v bohatém mazu se daří mikroorganismům podporujícím jejich tvorbu.

Vlasy s lupy mají ten nejviditelnější problém, který je způsoben odlupováním drobných šupinek z pokožky hlavy. Základem je proto udržovat právě pokožku v dobrém stavu a dbát na její ošetřování. Neměl by chybět šampon s léčivou složkou, šetrný způsob mytí a samozřejmě vhodná strava na talíři.REGENERACE VLASŮ

Normálně, tedy zdravé vlasy se zamastí přibližně za týden. Jsou zdravé, lesklé, pružné, bez lupů. Myjeme je šampony určenými pro normální vlasy, zbytečně je zatěžovat jinými. Podle potřeby můžeme používat také vlasové kondicionéry určené pro normální a zdravé vlasy, které vrátí přirozené slabě kyselé prostředí, tuk a zvýší jejich lesk. Ke zlepšení jejich výživy je občas vhodná masáž hlavy s použitím bylinných oplachů.

Poškozený vlas je vysušený, matný, drsný, zamotává se a špatně se rozčesává. Vlas má oslabenou pevnost, pružnost a odolnost, zvýšenou nasákavost a reaktivitu. Kutikula je opotřebovaná, roztřepená, místy stržená. Nechrání vláknitou vrstvu vlasového kortexu. Mezibuněčné zpevňující tmely jsou vyplaveny. Vlákna kortexu nemají soudržnost, uvolňují se, praskají, až se přetrhnou. Poškozeným vlasům je třeba pomoci, samy se neopraví. Způsoby, kterými můžeme pomoci v určité míře je několik.
Nejrychlejším zásahem je vnějším působením na vlasy. Používáním vhodné vlasové kosmetiky se na povrchu vytvoří tenký film, který vyrovná nerovnoměrnosti vlasového obalu, uhladí šupinky, vlasům navrátí lesk a hladkost. Takovými produkty jsou právě kondicionéry a různé lesky.

Středně dlouho trvající způsob znamená obnovu vlasů a vlasové pokožky z vnějšku, která trvá dny až týdny, v závislosti na stupni poškození vlasů. Užitečné jsou pravidelné masáže pokožky hlavy revitalizačními vodami, sérami, tonikami s obsahem rostlinných extraktů, vitamínů a minerálních látek, také aplikace vlasových kúr, balzámů a různých masek. Tím podpoříme mikrocirkulaci pokožky hlavy a dopřejeme vlasům chybějící živiny, které se snáze vstřebávají.

Dlouhotrvající způsob představuje ten, při kterém vlasy revitalizujeme zevnitř organismu výživou. Upravením stravy, jejím obohacením o výživové doplňky, můžeme organismu dodat látky podporující růst a kvalitu vlasů. Po několika měsících, obvykle však za tři až čtyři měsíce, vlasy se stávají pevnějšími a pružnějšími. Tyto remineralizační kúry jsou mimořádně prospěšné po dlouhodobé nemoci, nadměrném stresu a jiném zatížení organismu.

Rozdíl mezi povrchovou a hloubkovou regenerací vlasů je jednoduchý. Povrchová nahrazuje smytý vlasový maz. Malé dávky regeneračního přípravku se vtírají do mokrých vlasů bez oplachování. Vhodná je i bylinková koupel, kterou vlasy jen proplachujeme. Hloubková regenerace formou masky či zábalu nahrazuje výživné látky vnitřní struktury vlasů. Přípravky se vybírají podle charakteru vlasů a stupně jejich poškození.

Prostředky na regeneraci vlasů se rozdělují podle základních složek, které obsahují anionaktivní, kationaktivní a amfoterní substance. Všechny tři souvisí s elektrickými náboji vlasů. I zde platí fyzikální zákon o elektrických nábojích, tzn. stejné elektrické náboje se odpuzují, opačné elektrické náboje se přitahují. Protože vlasy jsou působením různých vlivů prostředí, mechanickým poškozením i chemickými úkony, jako jsou odbarvování, barvení, preparace, melír – nabité většinou záporně (-), přitahují k sobě kladně (+) nabité částice, které jsou součástí kationaktivních substancí. V krátkosti tedy záporně nabité vlasy, přitahují k sobě kladně nabité substance. Platí, že čím větší je poškození vlasu, tím vyšší je jeho záporný náboj. Anionaktivní substance jsou nabité záporně a přednostně se spojují s kladně nabitými částicemi. Při použití regeneračních přípravků založených na bázi anioaktivních substancí, je delší doba působení, čili přibližně 10-15 minut. Kationaktivní substance jsou naopak nabity kladně a přednostně se spojují se záporně nabitými částicemi. Tyto substance jsou hodnoceny mimořádně pozitivně. Mají relativně rychlý účinek, doba působení se odhaduje jen na 3 až 5 minut. Delší doba působení však vlasům neuškodí. Amfoterní substance obsahují záporný i kladný náboj, které jsou zpravidla v rovnováze.

Zaujalo vás toto téma a toužíte se o něm dozvědět ještě víc?
Pro všechny poznání chtivých Soaphoristů nabízíme také výběr dalších výživných zahraničních zdrojů souvisejících s obsahem článku:
 
Podobné produkty
Zavřít
Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Navigace

Nastavení

Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si účet pokud si chcete uložit oblíbené položky.

Přihlásit se

Vytvořte si účet, pokud si chcete používat seznamy přání.

Přihlásit se