NEBEZPEČNÉ LÁTKY V KOSMETICE – MINERÁLNÍ OLEJE

NEBEZPEČNÉ LÁTKY V KOSMETICE – MINERÁLNÍ OLEJE

Minerální oleje patří mezi jednu z nejvíce sledovaných chemických látek, které nepříznivě působí na všechno živé. Další názvy jsou Parafín, Vazelína, Minerální olej, Paraffinöl, Erdöl, Paraffinum Liquidum, Mineral Oil, Paraffinum Perliquidum, Dünnflüssiges Paraffin, Flüssiges Paraffin, Light Liquid Paraffin, Light Mineral Oil, Liquid Liquida, Paraffin, Liquid, Paraffinum Subliquidum, Vaselina Liquida, Weißes Vaselinöl, Weissöl, Paraffin Oil, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Dickflüssiges Paraffin, Vaselinöl, Weisses, Parafinum Liquidum.

PROČ SE MINERÁLNÍ OLEJE POUŽÍVAJÍ


Oleje jsou tekuté organické sloučeniny mastné povahy. Jsou specificky lehčí než voda, ve vodě jsou nerozpustné. Podle původu se dělí na rostlinné, živočišné, minerální (ropné) a syntetické. Minerální oleje jsou v podstatě směsi uhlovodíků, které získáváme převážně z ropy (také z dehtu, pryskyřičné břidlice apod.). V rafineriích se surová ropa rozdestiluje na jednotlivé frakce, z nichž se dalšími rafinacemi, filtracemi a jinými chemickými procesy odstraňují nežádoucí látky. Minerální olej je průhledný, bezbarvý olej a ve velkém množství se nachází v běžných kosmetických výrobcích, včetně dětských olejů, koupelových přípravcích a tělových mlékách. Na pokožce vytváří mastný film, což na začátku používání zanechává příjemný pocit hebkosti. Časem se však kvalita pleti zhoršuje. S minerálními oleji se můžeme setkat poměrně často. Pro jejich kvalitní technické parametry se využívají zejména v průmyslu, ale své uplatnění našly i v medicíně.


 

JAK MINERÁLNÍ OLEJE PŮSOBÍ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ


Minerální oleje mohou při styku s kůží způsobovat takzvanou kontaktní dermatitidu. Kontaktní ekzém je neinfekční povrchové zánětlivé onemocnění kůže alergické povahy, vyvolané různými vnějšími i vnitřními faktory. Má sklon k recidivám, dlouhému trvání a má pestrý klinický vzhled. Stupeň poškození kůže závisí na koncentraci a délce působení chemické škodliviny, jakož i odolnosti kůže. Množství toxicky působících chemikálií souvisí s rozvojem chemie, jejich počet narůstá na tisíce. Paradoxně našli své uplatnění také v medicíně, při léčbě kožních onemocnění. Díky svému složení hydratují pokožku, zjemňují povrch rohových vrstev a zvyšují elasticitu kůže. Pokud jde o ošetřování kůže, mají minerální oleje stejné použití jako rostlinné, například kokosový, olivový, sójový, sezamový nebo olej ze sladkých mandlí či živočišné tuky (lanolin).
 


Při onemocněních kůže nemůžeme zapomínat ani na nádorová onemocnění kůže. Mají zvyšující se tendenci výskytu. Na nádorovém bujení se může podílet více činitelů - dráždění, vliv slunečních paprsků, účinek rentgenového záření, účinek polychlorovaných bifenylů, virů, účinek uhlovodíků, konkrétně aromatických uhlovodíků, mezi které patří i minerální oleje. Potvrzují to také případy častějšího vzniku karcinomů na kůži lidí, kteří během pracovního procesu zachází s minerálními oleji. Popisují se i případy poškození kůže zvířat ošetřovaných mastmi, které obsahovaly mnoho aromatických uhlovodíků. Kromě kůže se minerální oleje do živého organismu mohou dostat ještě dalšími třemi cestami: oční spojivkou, horními cestami dýchacími a trávicím traktem. Působení minerálních olejů na kůži potvrdilo několik experimentálních prací a klinických sledování, které se zaměřovaly na dermatotropní účinek jednotlivých složek ropy.

Uváděli, že všechny druhy uhlovodíků obsažené v ropných produktech způsobují na kůži změny. Největší chorobné změny však zjistily u uhlovodíků (alkanů, izoalkanů, cykloalkanů a aromátů), které obsahovaly 14 až 19 uhlíkových atomů; usuzuje se, že velikost molekul má velkou důležitost při determinování dermatotropních vlastností . V roce 1984 mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny, The International Agency for Research of Cancer (IARC), hodnotila účinek devíti minerálních olejů.

Na základě experimentu na zvířatech poukázala na škodlivost aromatických uhlovodíků a jejich karcinogenitu, tedy schopnost vyvolat nádorové bujení. I mnoho zahraničních studií potvrdilo, že slabě rafinované oleje mohou indukovat a způsobit rakovinu kůže po opakované nebo výrazné expozici. Na základě experimentů na laboratorních zvířatech s jednotlivými frakcemi minerálních olejů bylo zjištěno, že ropné produkty, které obsahují více než 50 % aromaticky vázaného uhlíku, je třeba považovat za substance, které mohou vyvolat různá kožní poškození (dermatitidy, acne oleosa), včetně karcinogenity. Za spolupůsobení jiných faktorů (vysoké pH, vlhkost, mechanická traumatu a přítomnost přísad s vysokým senzibilizačním účinkem) je třeba je pokládat za důležitý sumační lze vyslovit názor, že ropné výrobky používané v dermatologické praxi k léčbě, jako např. vazelíny, parafínový či medicinální olej by neměly obsahovat žádné množství uhlovodíků, které mají aromaticky vázaný uhlík. Neužívání takových produktů, respektive vyloučení uhlovodíků, které mají aromaticky vázaný uhlík, by přispělo k prevenci poškození kůže lidí a zvířat.

 

 
Zaujalo vás toto téma a toužíte se o něm dozvědět ještě víc?
Pro všechny poznání chtivých Soaphoristů nabízíme také výběr dalších výživných zahraničních zdrojů souvisejících s obsahem článku:
- Is mineral oil bad for your skin?
- Mineral Oils: What Are They and How Are They Used?
- Mineral Oil
Podobné produkty
Zavřít
Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Navigace

Nastavení

Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si účet pokud si chcete uložit oblíbené položky.

Přihlásit se

Vytvořte si účet, pokud si chcete používat seznamy přání.

Přihlásit se