TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ - OBALOVÁ POLITIKA    
Při našem působení se snažíme o co nejvyšší redukci produkovaného odpadu a usilujeme o opětovné využití obalů. 

Je pravda, že využíváme objemově více plastových obalů než skla, není to však náhoda. Při výběru balícího materiálu dbáme o následovné: 

  • Ekonomické hledisko - je pro nás důležité, abychom zbytečně nenavyšovali ceny výrobků jen kvůli balícímu materiálu, jelikož náplň podle nás musí být hodnotnější, také nám záleží na tom, aby výrobky mohly být cenově dostupné pro široké spektrum zájemců bez ohledu na příjmové skupiny;
  • Praktičnost- při jednotlivých alternativách zohledňujeme předvídatelná rizika a případné nehody při manipulaci s výrobky, obzvlášť pokud mají být v kontaktu s dětmi;
  • Ekologické a environmentální hledisko - všechny naše balící materiály jsou certifikované, vyrobené na území EU a jsou vhodné pro balení kosmetických přípravků bez hrozby kontaminace, jsou z recyklovaných a opětovně recyklovatelných materiálů, bez ohledu na to, zda se jedná o sklo, plast či papír;

 
     
Z naší strany nejde o marketingový tah, ale už při samotném tisku etiket využíváme biologicky lehce odbouratelné materiály, ať už mluvíme o materiálu etiket (papír) nebo samotné tiskařské barvivo.

       Zákazníci možná nemají možnost vidět všechnu snahu z naší strany, ale stejně tak všechen odpad z našich výrobních prostorů třídíme a recyklujeme a jsme hrdí na to, že v konečném důsledku produkujeme mnohem nižší množství odpadu než konkurenční společnosti v tomto segmentu. 

       Při samotném balení objednávek je naším výplňovým materiálem papír, nevyužíváme syntetickou bublinkovou folii, která kvůli současné popularitě internetových obchodů a množství odeslaných balíků dennodenně kontaminuje přírodu. Využíváme tedy papírový materiál a krabice poskytnuté jinými společnostmi, které by byly tak či tak znehodnocené a vyhozené jako odpad. Využitím této balící alternativy zbytečně nezatěžujeme naše životní prostředí a neprodukujeme další odpad. 

     Výrobní, balící a skladovací prostory byly před časem inovované, a tak všechno půjde podle našich vizí, v budoucnosti budeme fungovat s téměř nulovým odpadem, což je ve výrobním segmentu unikát. Celkové dokončení rekonstrukce prostorů předpokládáme v říjnu 2018. 

VRATNÉ OBALY

    V případě, že se zákazník rozhodne pro recyklaci a zapojí se do našeho recyklačního programu pro obaly výrobků Soaphoria, skutečně dokáže udělat něco pro své životní prostředí i peněženku. 

Od května 2018 jsme do recyklačního programu zapojili všechny obaly našich výrobků. Za vrácené plastové či skleněné obaly, které nám přinesete zpět do kterékoliv z našich kamenných prodejen, můžete uplatnit slevu z vašeho dalšího nákupu. Výška slevy se pohybuje v závislosti od konkrétního typu obalu. 

     Taktéž máte možnost získat dárek v podobě praktické eko tašky. Při vrácení obalů v celkové minimální hodnotě 3.50€ si můžete odnést svůj nákup v tašce, která je šetrná k přírodě a dostanete ji od nás úplně zadarmo! 

  • OBAL SKLO - 50 ml a 10 ml (kelímek),  125ml a 255ml - 10 Kč
  • OBAL SKLO - 50 ml/100 ml (flaštička) - 5 Kč
  • OBAL PLAST/HLINÍK/BEAUTYPHORIA - všechny objemy - 3 Kč 

*Z kapacitních důvodů prosíme zákazníky, aby se v případě zájmu o vrácení prázdných obalů od produktů kategorie Cleano nejdříve informovali o možnostech vrácení na info@soaphoria.eu.