Historie zákazu testování na zvířatech

Historie zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech

Jak píše EU historii

Historie zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech se v EU začala psát v roce 1993. Do letošního roku byly pro účely testování kosmetiky využívány zejména myši, krysy, králíci či prasata. V letošním roce padl v Evropském parlamentu první návrh na zákaz prodeje kosmetických výrobků testovaných na zvířatech. V platnost měl však vejít až v roce 1998. Výrobci tak měli dlouhých 5 let na to, aby vyvinuli alternativní postupy testování svých výrobků. Ani tento čas však nebyl dostačující a proto se z důvodu nedostatku alternativních řešení v roce 1997 odložila platnost zákazu až na rok 2000. V roce 2004 vstoupil v platnost zákaz testování hotových kosmetických výrobků na zvířatech, o 5 let později, tedy v roce 2009 začal také platit zákaz testování složek kosmetických výrobků na zvířatech. V tomto období byl také zakázán prodej některých výrobků testovaných na zvířatech, avšak testování bylo stále povoleno v případě nejsložitějších výzkumů zdravotních účinků na lidi jako je například vznik rakoviny či působení alergenů.

Jak je to jinde ve světě?

80% zemí světa stále povoluje testování kosmetických výrobků na zvířatech. Například v Číně je testování kosmetického produktu na zvířatech stále podmínkou vstupu na trh. Pokud však chtějí kosmetické firmy z celého světa prodávat své výrobky spotřebitelům zemí Evropské unie, musí k testování používat alternativní metody testování. 20.2.2018 přijal parlamentní výbor pro životní prostředí usnesení Evropského parlamentu, ve kterém žádá globální zákaz testování kosmetiky na zvířatech a také prodej nově testovaných produktů od roku 2013. Parlament v tomto usnesení zdůrazňuje, že právě zákazem testování kosmetiky na zvířatech z roku 2013 dokazuje, že takové testování nemá žádné opodstatnění a také neohrožuje rozvoj kosmetického odvětví.
 
Jak tedy výrobci testují kosmetické výrobky?

Testování na zvířatech bylo nahrazeno alternativami, u nichž nejsou přítomna zvířata, například odebírání vzorků lidských tkání a testování látek na nich v testovací trubce, provádění experimentů pomocí počítačových modelů a programů, sledování velkého množství statistických údajů. Kosmetické složky a jejich výrobky musí být pro zákazníky bezpečné a za bezpečnost jsou zodpovědní výrobci kosmetiky. Ti musí disponovat údaji o bezpečnosti daného kosmetického výrobku, které podporují jeho používání. Pokud výrobce takové údaje o bezpečnosti nemá k dispozici, své výrobky nemůže nabízet k prodeji spotřebitelům.
 

Jsou němé tváře v bezpečí?

Bohužel, ne. Přestože v zemích Evropské unie není možné výrobcům nabízet kosmetické výrobky testované na zvířatech a tedy zvířata více kvůli kosmetice netrpí, neplatí to pro výrobce například zemědělských a průmyslových chemikálií, barev, či dokonce přísad k jídlu. Všechny výrobky takových kategorií mohou tedy být nadále testovány na zvířatech. Podle průzkumu Eurobarometr z roku 2016 je však až 89 % dotázaných názoru, že EU by měla pro podporu povědomí o významu ochrany práv zvířat dělat více. Až 90% občanů EU totiž považuje za důležité zajistit vysoké standardy ochrany zvířat po celém světě.
 

 
Zaujalo vás toto téma a toužíte se o něm dozvědět ještě víc?
Pro všechny poznání chtivých Soaphoristů nabízíme také výběr dalších výživných zahraničních zdrojů souvisejících s obsahem článku:
- What Is Animal Testing in Cosmetics?
- Cosmetics : What are the alternatives to animal testing?
- Cruelty Free International


Podobné produkty
Zavřít
Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Navigace

Nastavení

Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si účet pokud si chcete uložit oblíbené položky.

Přihlásit se

Vytvořte si účet, pokud si chcete používat seznamy přání.

Přihlásit se